Jette Seiden Hyldegård

Jette Seiden Hyldegård

Lektor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Min forskning fokuserer på menneskers interaktioner og adfærd i tilknytning til brug og adgang til information. Hvilke oplevelser, erfaringer og forståelser opstår der fx i samspil med informationsinteraktion og -håndtering i designprocesser, i forskningsprocesser, i grupper og teams eller i forbindelse med hverdagslivets informationsbehov.

  Jeg interesserer mig endvidere for hvordan begrebsmæssige modeller og rammeværk i relation til forsknings- og designprocesser kan bidrage til menneskers informationsinteraktion og –brug samt hvordan vi kan studere informationsadfærd i disse processer.

  Jeg studerer fortrinsvis læringsmiljøer og heriblandt studerendes informationsinteraktion og -adfærd i den sammenhæng; både enkeltvis og i grupper.

  Stikord
  Human and user oriented information studies, Human information interactions, Information seeking models and behaviour, Sense-making, Information literacy, Life transitions (e.g.  International students), Knowledge creation in cluster supervision, Value creation in design processes about/for/via entrepreneurship.

  Medlem af forskningsgruppen IBID (Informationsadfærd og Interaktionsdesign).


  Studier og projekter (i udvalg)

  Innovation og entreprenørskab på tværs.
  Generering af viden og indsigt mhp. udvikling af et tværuniversitært efteruddannelsesforløb i innovation og entreprenørskab for undervisere og studieansvarlige på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Projektet er et samarbejde mellem de to unversiteter og er støttet af Fonden for Entreprenørskab.
  Projekt (2020-2021)

  Videnskabelse i grupper - klyngevejledning fra et studenterperspektiv. Projektet gennemføres i samarbejde med lektor Hanne Nexø Jensen fra Københavns Universitet (KU) og følger grupper af specialestuderende på KU.
  (2019-)

  Internationale studerendes søge- og informationsadfærd i en hverdagslivssammenhæng. Studiet gennemføres i samarbejde med professor Morten Hertzum, Københavns Universitet.
  (2015 -)


  Studielederes informationsadfærd og -præferencer
  Projekt (2015-2017)


  Use of social media for information seeking
  (2013)

  User study and evaluation of three Norwegian Web tutorials for Information Literacy (IL) at 6 Higher Education Instiitutions in Norway (funded). Projektet blev gennem i regi af forskningsgruppen Informationskompetence på Det Informationsvidenskabelige Akademi og uddannelsesbiblioteker i Bergen, Trondheim, Haugesund og Porsgrund.
  Projekt (2010 - 2011)


  Between myth and reality - a pilot study of Danish secondary school pupils' information seeking and practice
   (med Frederiksborg Gymnasium som case).
  Projekt (2009-2010)


  Between individual and group - a study of group members' information seeking behaviour in a learning context
   (ph.d.-projekt).
  Projekt (2001-2006)

   

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Informationsadfærd 
  • Informationskompetence
  • Digital kompetence
  • Design thinking og entreprenørskab
  • Usability og HCI
  • Projektorienterede forløb
  • Kvalitative metoder


  Vejledning

  Til studerende
  Før du/I for alvor går i gang med opgaven kan det være nyttigt at vide hvordan jeg ser og forstår min funktion som vejleder. Det har jeg beskrevet i et vejlederbrev, som kan rekvireres [blot send en mail]. Det er bl.a. vigtigt at afklare, hvordan vi bedst bruger tiden sammen. På vores første møde taler vi derfor om vores gensidige forventninger og ønsker til samarbejdet – og aftaler en plan for det videre forløb. Hvis du har du spørgsmål angående vejledning er du/I velkommen til at kontakte mig. 

  ID: 32266115