Jette Seiden Hyldegård

Jette Seiden Hyldegård

Lektor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Min forskning og tilhørende forskningsinteresser falder primært inden for to delvist overlappende områder:

  1. Informationsstudier
  2. Uddannelsesforskning

  Under 1 er jeg optaget af menneskers informationshandlinger og adfærd i tilknytning til information. Hvordan søger, får, undgår eller bruger mennesker information i forskellige sammenhænge som fx læringssituationer, gruppesammenhænge eller i forbindelse med hverdagslivets informationsbehov. Jeg er i samme forbindelse interesseret i at forstå hvad der indvirker på menneskers informationsadfærd og hvordan vi kan studere og forstå deres handlinger. Med øget indsigt i menneskers fysiske og digitale informationsadfærd og deres informationsinteraktion, er det målet at bidrage til udvikling af informationssystemer og -formidling i bred forstand.

  Under 2 er jeg særlig optaget af at bidrage til studerendes faglige og sociale udbytte samt underviseres praksis. Det kan være at se på informationskompetence i relation til studieledere, se på modeller for værdiskabelse som pædagogisk/didaktisk redskab i undervisning inden for innovation, entreprenørskab og design tænkning, eller se på gruppebaseret vejledning og feedback blandt specialestuderende som bidrag til videnskabelse.

  Stikord
  Human and user oriented information studies, Human information interactions, Information seeking models and behaviour, Sense-making, Information literacy, Information during life transitions (e.g.  International students), Information avoidance, Knowledge creation and group supervision, Value creation in design processes about/for/via entrepreneurship.

  Medlem af sektion/forskningsgruppe: Information Science & Technologies (IS&T).


  Studier og projekter (i udvalg)

  Information behaviour and everyday life transitions
  Internationalt netværksbaseret forskningssamarbejde med fokus på menneskers informationsadfærd ifbm identitetsændrende livsovergange. 
  Projekt (2020-)

  Værdi på Tværs: Værdiskabelse i entrepreneurielle processer i undervisning og uddannelsesudvikling på tværs af discipliner på universitetsområdet. Projektet gennemføres i samarbejde med Helle Meibom Færgemann, Center for Educational Development, Aarhus Universitet (AU)
  Projekt (2020 -)

  Videnskabelse i grupper - klyngevejledning fra et studenterperspektiv. Projektet gennemføres i samarbejde med lektor Hanne Nexø Jensen, Københavns Universitet (KU) og er udført med 7 klynger af specialestuderende på KU (HUM/SAMF).
  Projekt (2019-)

  Innovation og entreprenørskab på tværs.
  Generering af viden og indsigt mhp. udvikling af et tværuniversitært efteruddannelsesforløb i innovation og entreprenørskab for undervisere og studieansvarlige på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Projektet var et samarbejde mellem de to unversiteter og er støttet af Fonden for Entreprenørskab.
  Projekt (2020-2021)

  Internationale studerendes søge- og informationsadfærd i en hverdagslivssammenhæng. Studiet blev gennemført i samarbejde med Morten Hertzum, Københavns Universitet.
  Project (2015-2018)


  Studielederes informationsadfærd og -præferencer
  Projekt (2015-2017)


  Use of social media for information seeking
  (2013)

  User study and evaluation of three Norwegian Web tutorials for Information Literacy (IL) at 6 Higher Education Instiitutions in Norway (funded). Projektet blev gennem i regi af forskningsgruppen Informationskompetence på Det Informationsvidenskabelige Akademi og uddannelsesbiblioteker i Bergen, Trondheim, Haugesund og Porsgrund.
  Projekt (2010 - 2011)


  Between myth and reality - a pilot study of Danish secondary school pupils' information seeking and practice
   (med Frederiksborg Gymnasium som case).
  Projekt (2009-2010)


  Between individual and group - a study of group members' information seeking behaviour in a learning context
   (ph.d.-projekt).
  Projekt (2001-2006)

   

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Informationsadfærd 
  • Informationskompetence
  • Digital kompetence
  • Design thinking og entreprenørskab
  • Usability og HCI
  • Projektorienterede forløb
  • Kvalitative metoder


  Vejledning

  Til studerende
  Før du/I for alvor går i gang med opgaven kan det være nyttigt at vide hvordan jeg ser og forstår min funktion som vejleder. Det har jeg beskrevet i et vejlederbrev, som kan rekvireres [blot send en mail]. Det er bl.a. vigtigt at afklare, hvordan vi bedst bruger tiden sammen. På vores første møde taler vi derfor om vores gensidige forventninger og ønsker til samarbejdet – og aftaler en plan for det videre forløb. Hvis du har du spørgsmål angående vejledning er du/I velkommen til at kontakte mig. 

  ID: 32266115