Jette Sandholm Jensen Kastrup

Jette Sandholm Jensen Kastrup

Professor

Primære forskningsområder

Receptor Structural Biology gruppen fokuserer på strukturelle undersøgelser af receptorer og deres interaktioner med lægemidler og andre stoffer på molekylært niveau. Den strukturelle information anvendes i lægemiddeldesign sammen med medicinalkemikere og farmakologer gennem nationalt og internationalt samarbejde.

Forskningen er centreret omkring ionotrope glutamat receptorer (iGluRs) og G-proteinkoblede receptorer (GPCRs).

iGluRs er involveret i hurtig synaptisk transmission i centralnervesystemet. Disse receptorer er vigtige for hukommelse og indlæring, men er også involveret i alvorlige sygdomme, f.eks. Alzheimers sygdom og epilepsi. Gruppen er en af ​​de førende grupper inden for strukturel biologi af iGluRs og har eksperimentelt bestemt mere end 100 strukturer.

Siden 2015 har gruppen også arbejdet med strukturelle undersøgelser af GPCRs i samarbejde med professor David Gloriam. GPCRs er mål for ~35 % af alle godkendte lægemidler.

ID: 1298590