Jette Bredahl Jacobsen

Jette Bredahl Jacobsen

Professor

Medlem af:

  Jeg er professor i miljø- og ressourceøkonomi og arbejder med forskning og undervisning bredt herindenfor, bl.a. med værdisætning af miljøgoder, udviklingen af et grønt BNP, skovøkonomi, klimaøkonomi. 

  Derudover er jeg næstformand i det europæiske klimaråd (The European Scientific Advisory Board for Climate Change.

  Primære forskningsområder

  Miljø- og ressourceøkonomi med fokus på værdisætning af miljøgoder, skovøkonomi, klimaøkonomi. Jeg interesserer mig især for 1) ikke-brugsværdier, fx biodiversitet, 2)  værdisætning og beslutningstagning under risiko og usikkerhed, 3) aggregering af værdiestimater og brugen heraf i samfundsøkonomiske analyser. Jeg arbejder med problemstillinger overalt i verden hvor min teoretiske og metodiske viden er relevant – ofte i samarbejde med andre som har case-specifik viden. Metodisk spænder jeg også bredt, bl.a. erklærede præferencemetoder (betinget værdisætning, valgeksperimenter), afslørede præferencemetoder (huspris- og rejseomkostningsmetoder), forskellige operationsanalytiske metoder til optimering (fx for at løse real optionsproblemer og arealanvendelsesoptimeringer)

  Aktuel forskning

  Aktuelt (2023) er jeg involveret i projekter omkring udvikling af et grønt BNP, estimering af omkostningerne ved oversvømmelse fra stormflod og ekstremregn, adaptiv klimatilpasning i Mexico, værdisætning af rekreation i Europa, et EU-projekt om resiliens i skove ( RESONATE: resonateforest.org), et om biodiversitetstiltag i skove (SUPERB), om rewilding (WildE) og et om forventninger til fremtidens skove i Europa (EUFORE). 

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg underviser i følgende kurser og vejleder gerne i disse områder: Applied economics of forest and nature (MSc), Applied economics and management of Arctic resources (MSc), Environmental valuation (PhD). Yderligere gæsteforelæser jeg på kurser i bl.a. the econoics of climate change

  Mulige interessekonflikter

  Gennem min forskning indgår jeg ofte I samarbejder med virksomheder og/eller interesseorganisationer. Det sker, fordi de enten er partnere i forskningsprojekter fra EU eller andre kilder, som understøtter samarbejde mellem forskning og omverden, eller fordi de indgår i rådgivende funktioner eller som interessentpaneler i tilknytning til forskningsprojekter

  Jeg er særlig sagkyndig i det Miljøøkonomiske råd og Jeg sidder i bestyrelsen i grønREFORM. Yderligere er jeg næstformand i det europæiske råd.

  Det hænder jeg modtager et mindre honorar for at skrive en populærvidenskabelig artikel eller give en præsentation

  ID: 4233327