Jesper Pagh

Jesper Pagh

Postdoc

Jeg er ansat som ph.d.-stipendiat på projektet The People's Internet (PIN), der søger at kortlægge forskelle i digital kommunikation mellem tre af verdens økonomiske knudepunkter: Kina, Europa & USA. Her er jeg ansvarlig for at kortlægge regulatoriske, økonomiske og kulturelle indflydelser på den digitale kommunikation i sidstnævnte.

Mit projekt er et kvalitativt studie af, hvordan almindelige amerikanere inkorporerer internettet og digital teknologi i deres hverdag, og hvilken effekt det har på deres rutiner og deres relation til omverdenen.

Projektet titel: The Internet in Everyday Life in the US

Vejleder: Klaus Bruhn Jensen

Projektet løber fra 1. december 2016 til 30. november 2019.

Primære forskningsområder

  • Digital kommunikation
  • Digital regulering
  • Brugeranalyse
  • Kvalitative forskningsmetoder og -teori

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Kommunikation og IT
  • Digitale medier
  • Kommunikation & kultur
  • Netværk

 

ID: 144981949