Jesper Lundbye-Jensen

Jesper Lundbye-Jensen

Lektor

ResearcherID: B-1345-2015

Scopus Author ID: 14008322700

Jeg forsker i hvordan hjernen og resten af centralnervesystemet kontrollerer vores bevægelser, men også i hvordan hjernen påvirkes af de aktiviteter, vi indgår i (indlæring, fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet).

Hovedfokus i forskningen relaterer sig til indlæring og i særdeleshed motorisk indlæring samt de underliggende mekanismer. Igennem de senere år har vi i forskningsgruppen foruden fokus på neuroplasticitet og motorisk indlæring fået øget fokus på sammenhænge mellem fysisk aktivitet, kognitive funktioner og indlæring, og vi interesserer os her særligt for de årsagssammenhænge, der ligger til grund for interaktionen mellem fysisk aktivitet og indlæring . 

ID: 1256870