Jesper Levring Andersen

Jesper Levring Andersen

Lektor

  • Institutservice

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535336892Mobil: +4530507804

Jeg fik en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet i 1996 og blev ansat som forskningsassistent i 1998. Jeg fik ph.d.-graden i 2005 og er i øjeblikket lektor kombineret med at være administrationschef. Jeg foretager primært konsulentarbejde for Danmarks Miljø- og Fødevareministerium i relation til fiskeri, men deltager også med en mindre rolle i forskningsprojekter.

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsinteresser er inden for bioøkonomisk modellering, produktivitet og effektivitetsanalyse af fiskerfartøjerne og spørgsmål vedrørende fiskeriforvaltning. Jeg har været involveret i dataindsamlingsproblemer inden for fiskeri og hvordan de tilgængelige data kan anvendes til forskning og offentlig konsulentbistand. Desuden har jeg været involveret i en række EU-og nationalt finansierede forskningsprojekter.

Aktuel forskning

I det seneste har jeg arbejdet med at analysere de potentielle økonomiske konsekvenser for danske fiskere efter BREXIT. Desuden har jeg analyseret den forventede økonomiske situation for danske fiskere i Østersøen efter de reducerede kvoteniveauer i 2020. Et andet emne, som jeg har undersøgt i det seneste, er spørgsmål og konsekvenser af kvotekoncentration i dansk fiskeri.

Undervisnings- og vejledningsområder

For mange år tilbage har jeg undervist på kandidatuddannelsen Natural Resource Economics. i forhold til dette har jeg taget kurset i Undervisning og læring i videregående uddannelser. På grund af min administrative rolle i afdelingen har jeg ikke undervist på det seneste.

Mulige interessekonflikter

Gennem min karriere har jeg opnået finansiering fra en række fonde, herunder EU-rammefonde, danske fiskerifonde, miljø- og landbrugsministeriet og Udenrigsministeriet for at nævne de seneste.

ID: 4232984