Jesper Lee Jyderup

Jesper Lee Jyderup

Ph.d.-stipendiat

Jeg er Cand.mag. i Dansk fra Københavns Universitet og har arbejdet med kulturanalyse, innovation og design siden slutningen af 00’erne som underviser og projektleder. I 2014 blev jeg ansat på ToRS som ekstern lektor, og i dag er jeg ph.d.-studerende. Jeg forsker i, hvordan fødevarepartnerskaber samarbejder om og udvikler idéer til fremtidens bæredygtige madsystemer i byer. 

 

Primære forskningsområder

Min forskning fokuserer på samfundsomstilling med særlig opmærksomhed på, hvordan grøn omstilling udtænkes, skabes og gennemføres, herunder hvilke konsekvenser en grøn samfundsomstilling giver for samfundslivet. Jeg beskæftiger mig især med:

1. Hvordan fremtidsforestillinger og socio-materielle praksisser påvirker styringen af bæredygtig omstilling, særligt i forhold til transformation af madsystemer.

2. Institutionalisering af og skaleringskonflikter i bæredygtig innovation.

3. Dynamikkerne mellem bæredygtig produktion og hverdagslivets flertydige forbrugspraksisser.

4. Hvordan bæredygtighed påvirker arbejdsliv og organisationsprocesser.

Derudover er jeg bredt interesseret i a) praksisformer og forestillinger, der knytter sig til idéen om moderne arbejdspladser, b) dannelser af globaliserede brugerkonstruktioner i innovation og c) eksterne samarbejder i undervisning og forskning.

 

Aktuel forskning

Mit igangværende forskningsprojekt fokuserer på, hvorvidt og hvordan gentænkning af madsystemer og etablering af grønne normer og bæredygtighedspraksisser kan accelereres som følge af kulturmøder i omstillingsdrevne fødevarepartnerskaber mellem bæredygtige madiværksættere og etablerede fødevareaktører. Projektet bevæger sig i krydsfeltet mellem kulturforandring, urbane madsystemer og bæredygtig omstilling med inspiration fra miljøantropologi, praksisteori og aktør-netværksteori. Projektet er en del af det større forskningsprojekt Partnerships as Driver for Low-Carbon Transitions in Urban Food Systems, som lektor Frank Sejersen er PI for. Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser og vejleder på Bachelor- og Kandidatniveau inden for følgende områder:

  • Kulturanalyse
  • Organisationsteori
  • Innovationssociologi og –studier
  • Fødevaredesign
  • Videnskabs- og teknologistudier (STS)
  • Bæredygtig omstilling

 

ID: 97943040