Jeppe Dyrberg Andersen

Jeppe Dyrberg Andersen

Lektor

Sprogkundskaber

Engelsk og tysk

2022-         Lektor i Retsgenetik KU-SUND

2018-2022 Adjunkt i retsgenetik, KU-SUND

2016-2018 Postdoc, KU-SUND

2010-2016 PhD, Uddannelsesstilling i retsgenetik, KU-SUND

2008-2010 Cand.scient Bioteknologi, KU-LIFE

2005-2008 B.Sc. Bioteknologi, KU-LIFE

Uddannelse

Cand.scient

ID: 34411829