Jens Høiriis Nielsen

Jens Høiriis Nielsen

Emeritus

Jens Høiriis Nielsen er cand. scient. i biokemi og dr. scient. i cellebiologi fra Københavns Universitet. Han har publiceret 140 originale artikler og oversigtsartikler inden for beta-celle biologi og diabetes. Han har især interesseret i de molekylære mekanismer involverede i beta-celle vækst og regeneration under fysiologiske og patologiske forhold som føtal udvikling, graviditet, fedme og type 1 og 2 diabetes.

Primære forskningsområder

  • Patogenese af fedme og type 2 diabetes
  • Patogenese af type 1 diabetes
  • Eksperimentel diabetesforskning
  • Vækst og funktion af den endokrine pankreas

Aktuel forskning

  • Molekylære mekanismer involverede i beta-celle udvikling, vækst og funktion under normale og patologiske omstændigheder.
  • Føtal programmering af  beta-celle vækst og modning omkring fødslen i rotter: betydningen af moderens ernæring under graviditeten på gen-ekspression og epigenetiske ændringer.
  • Beta-celle adaptation til graviditeten: identifikation af cirkulerende faktorer i gravide kvinder på beta-celle vækst og nydannelse fra stamceller.

Interesseområder


Forskningsformidling gennem Videnskabsteater arrangementer (www.videnskabsteatret.dk)

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Kursus i endokrinologi for medicinstuderende 2001-2016
  • Vejledning i bachelor og kandidat projekter for studerende i medicin, biologi, biokemi, humanbiologi og molekylær biomedicin, i alt ca. 100.
  • Vejledning af PhD studerende, i alt 25

ID: 5594