Jens Hemmingsen Schovsbo

Jens Hemmingsen Schovsbo

Professor


Arbejde

2003-           Professor i immaterialret, Københavns Universitet.
2001            Docent i formueret, Københavns Universitet
1999            Lektor i formueret, Københavns Universitet
1995            Forskningsassistent, Københavns Universitet
1995            Adjunkt i formueret, Københavns Universitet
1992            Kandidatstipendiat, Københavns Universitet

Uddannelse m.v.

 

2001            Dr.jur., Københavns Universitet
1996            Ph.d., Københavns Universitet
1991            Cand.jur., Københavns Universitet
1991            LL.M. i International Business Legal Studies, University of Exeter
1984            Immatrikuleret på jurastudier ved Københavns Universitet

Interne/Eksterne hverv m.v.

Aktuelle 

2019-     President ATRIP (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF TEACHING AND RESEARCH IN INTELLECTUAL PROPERTY)

2013 - Member of the Scientific Advisory Board (Fachbeirat) of the Maxk Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law

2015 - Medlem af redaktionsrådet for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)

2008-     Medlem af redaktionskomitten for Tidsskrift for Rettsvitenskap

2005-     Medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse
2004-     Medlem af Ankenævnet for Patenter og Varemærker
2003-     Medlem af Klagenævnet for domænenvne
2003-     Efor for den arnemægnæanske stiftelse

2015(6) -  Medlem af (formand for) bestyrelsen for Allerfonden
2003-     Medlem af bestyrelsen for Børge Hinsch Fonden
2003-     Medlem af bestyrelsen for Familiefonden FurebakkenHistoriske 

2013 - 2020 Chairman of the PhD committee, Faculty of Law UCPH

2015 Medlem af ekspertudvalget til undersøgelse af mulige tilpasninger af rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

2004-2015 Medlem af bestyrelsen for Djøfs Forlags fond

2004-2015 Raadsvalgt medlem af De Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

2009- 2013 Formand for praksisudvalget ved Københavns Universitet

2011 HANKEN DIstinguished Research Fellow, HANKEN School of Economics, Helsingfors

2006-2008  Leder af Dansk Juridisk Forskerskole

2004-2010  Generalsekretær for den Nordiska Samarbettskommittén for industriellt
                   rättsskydd


2004-2007  Leder af instituttet for EU-retslige studier og permanent gæsteprofessor,
                   Shangdon University Law School, Kina
2004-2006  Formand for ph.d.-studienævnet og Ph.d.-studieleder
2003-2006  Medlem af Kulturministeriets Kapitel 3 udvalg
2002-2006  Biblioteksansvarlig ved det Juridiske Fakultet
2002-2007  Dansk redaktør for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
2001-2005  Medlem af Teknologirådets arbejdsgruppe "Patentsystemets fremtid"
2001-2004  Medlem af Videnskabsministeriets domæneudvalg
2001-2003  Formand for UVBA 
2001-2003  Tillidsrepræsentant ved Juridisk Fakultet
2001-2003   Medlem af Juridisk Fakultets Samarbejdsudvalg
2001-2003   Medlem af Københavns Universitets Hovedsamarbejdsudvalg
2000-2003   Medlem af bestyrelsen for COPY-DAN Tekst & Node
1999-2002   Medlem af COPY-DANs digitale samarbejdsgruppe
1997-2001   Københavns Universitets repræsentant i betyrelsen for Nordisk Kollegium 

Uddannelse

dr.jur, ph.d., LL.M.

ID: 11864