Jens Hemmingsen Schovsbo

Jens Hemmingsen Schovsbo

Professor

Medlem af:


  Arbejde

  2003-           Professor i immaterialret, Københavns Universitet.
  2001            Docent i formueret, Københavns Universitet
  1999            Lektor i formueret, Københavns Universitet
  1995            Forskningsassistent, Københavns Universitet
  1995            Adjunkt i formueret, Københavns Universitet
  1992            Kandidatstipendiat, Københavns Universitet

  Uddannelse m.v.

   

  2001            Dr.jur., Københavns Universitet
  1996            Ph.d., Københavns Universitet
  1991            Cand.jur., Københavns Universitet
  1991            LL.M. i International Business Legal Studies, University of Exeter
  1984            Immatrikuleret på jurastudier ved Københavns Universitet

  Interne/Eksterne hverv m.v.

  2019-2022     President ATRIP (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF TEACHING AND RESEARCH IN INTELLECTUAL PROPERTY)

  2013 -2022 Member (Chair) of the Scientific Advisory Board (Fachbeirat) of the Maxk Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law

  2015 - Medlem af redaktionsrådet for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR)

  2008-     Medlem af redaktionskomitten for Tidsskrift for Rettsvitenskap

  2005-     Medlem af bestyrelsen for Dansk Forening for Industriel Retsbeskyttelse
  2004-     Medlem af Ankenævnet for Patenter og Varemærker
  2003-     Medlem af Klagenævnet for domænenvne
  2003-     Efor for den arnemægnæanske stiftelse

  2015(6) -  Medlem af (formand for) bestyrelsen for Allerfonden
  2003-     Medlem af bestyrelsen for Børge Hinsch Fonden
  2003-     Medlem af bestyrelsen for Familiefonden Furebakken  Historiske 

  2013 - 2020 Chairman of the PhD committee, Faculty of Law UCPH

  2015 Medlem af ekspertudvalget til undersøgelse af mulige tilpasninger af rammerne for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

  2004-2015 Medlem af bestyrelsen for Djøfs Forlags fond

  2004-2015 Raadsvalgt medlem af De Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

  2009- 2013 Formand for praksisudvalget ved Københavns Universitet

  2011 HANKEN DIstinguished Research Fellow, HANKEN School of Economics, Helsingfors

  2006-2008  Leder af Dansk Juridisk Forskerskole

  2004-2010  Generalsekretær for den Nordiska Samarbettskommittén for industriellt
                     rättsskydd


  2004-2007  Leder af instituttet for EU-retslige studier og permanent gæsteprofessor,
                     Shangdon University Law School, Kina
  2004-2006  Formand for ph.d.-studienævnet og Ph.d.-studieleder
  2003-2006  Medlem af Kulturministeriets Kapitel 3 udvalg
  2002-2006  Biblioteksansvarlig ved det Juridiske Fakultet
  2002-2007  Dansk redaktør for Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
  2001-2005  Medlem af Teknologirådets arbejdsgruppe "Patentsystemets fremtid"
  2001-2004  Medlem af Videnskabsministeriets domæneudvalg
  2001-2003  Formand for UVBA 
  2001-2003  Tillidsrepræsentant ved Juridisk Fakultet
  2001-2003   Medlem af Juridisk Fakultets Samarbejdsudvalg
  2001-2003   Medlem af Københavns Universitets Hovedsamarbejdsudvalg
  2000-2003   Medlem af bestyrelsen for COPY-DAN Tekst & Node
  1999-2002   Medlem af COPY-DANs digitale samarbejdsgruppe
  1997-2001   Københavns Universitets repræsentant i betyrelsen for Nordisk Kollegium 

  Uddannelse

  dr.jur, ph.d., LL.M.

  ID: 11864