Janne Skakon

Janne Skakon

Ekstern lektor

Medlem af:

  Primære forsknings- og vejledningsområder

  • Ledelse, forandringsprocesser, intervention
  • Innovation, nye samarbejdskonstellationer
  • Psykosocialt arbejdsmiljø, trivselsfaktorer, leder-medarbejderrelation i organisatorisk kontekst. Forebyggelse og håndtering af stress og mobning i organisatorisk perspektiv
  • Sygefravær og tilbagevenden til arbejde (TTA)

   

  Link til vejlederbrev: https://www.docdroid.net/zWntBlO/vejledningsbrev-specialejanne-skakon2016.pdf.html

   Forskningssamarbejder

  • Center for forskning i sociale relationer på arbejdsplandsen
  • European Association of Work and Organizational Psychology Network
  • Internationalt netværk for arbejdsskadeforebyggelse, Université de Sherbrooke, Canada
  • Det Canadiske Institut for Sundhedsforskning, Toronto, Canada
  • The International Association of of Workplace Bullying and Harassment
  • Arbejdslivsforskning i Europa – SALTSA program, Karolinska, Sverige
  • University Medical Center Groningen, Department of Health Sciences, Section of Social Medicine, Work & Health Groningen, Holland
  • IRIS, Stavanger, Norge. 

  Summary

  Janne Skakon er ekstern lektor indenfor arbejds- og organisationspsykologi ved Institut ved Psykologi på Københavns Universitet. Hun har været praktikansvarlig (KA) på A&O-området, og har tidligere gennem 3 år endvidere været fagkordinator (BA). Hun har i en årrække forsket og undervist i arbejdsmiljø under forandring og pres med fokus på trivsel og forholdet mellem ledere og medarbejdere i en organisatorisk kontekst. Hendes PhD omhandlede stressdynamikker mellem ledere og medarbejdere bl.a. med fokus på stressforebyggelse fra et organisatorisk perspektiv. Hun var i den periode tilknyttet Institut for Psykologi, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og det Canadiske Institut for Sundhed. Janne har yderligere bl.a. undervist på Diplomlederuddannelsen ved Forvaltningshøjskolen, og er inviteret oplægsholder i en række sammenhænge, bl.a. på Copenhagen Business School. Hun har derudover 14 års praksiserfaring som organisationspsykolog og konsulent, heraf 7 år i PA Consulting Group, en erfaring der integreres i hendes forskning og undervisning.

  Link til A&O Forskergruppe: https://www.psy.ku.dk/Forskning/forskergrupper/arbejds-og-organisationspsykologi/

  Link til Google Scholar profil:http://scholar.google.dk/citations?user=I4oJxb4AAAAJ&hl=da

  Link til Researchgate profil: https://www.researchgate.net/profile/Janne_Skakon

  Forskningsprojekter

  • Stressforebyggelse - anbefaling til ledere. http://arbejdsmedicin-midt.dk/dk/omklinikkerne/nyheder/hardunglentilatforhindreenstress-sygemelding
  • Projekt arbejdsskadesystem  http://arbejdsskadesystem.dk/forskerne-2.html
  • 2014- Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Nye perspektiver på begrebet mobning, herunder Ledere der mobber - en ny meningsskabelse.
  • 2014- Institut for psykologi, KU, SDU & AU & Region Syddanmark. Kom godt tilbage-projekt.
  • 2013- Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Organisational change and mental health and primary prevention - bringing the hidden consequences of change to light
  • 2013- Institut for Psykologi, Københavns Universitet i samarbejde med Søren Schultz Hansen. Ledelse af den digitale generation
  • 2012- Institut for Psykologi, Københavns Universitet i samarbejde med EAWOP kolleger. Sammenhæng mellem engagement, selvforvaltning og arbejdsperformance – en sammenligningsstudie på tværs af nationaliteter
  • 2004-2008 Institut for Psykologi, Københavns Universitet Ph.d studerende med projektet ”Trivsel og stress blandt ledere og medarbejdere – hvordan påvirker lederes stress medarbejdernes stress og trivsel”
  • 2004-2006 Université de Sherbrooke, Qubec, Canada. 3-årigt forskningslegat fra Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (IRSST) til deltagelse i Work Disability Prevention Strategic Training Program, Canada.
  • 2002-2003 Arbejdsmiljøinstituttet. Forskningsmedarbejder i projekt vedr. Psykosocialt arbejdsmiljø blandt ansatte på større universitetshospital

  Udmærkelser & midler

  • 2014 Seed money, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
  • 2003-06 Fellowship by the Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), to Work Disability Prevention CIHR Strategic training program, Université de Sherbrooke, Canada
  • Udmærkelse (2006) fra Institut de Recherche Robert-Sauvé en Santé et en Sécurité du Travail (IRSST), for udvikling af et Tilbagevenden Til Arbejde program, der omhandlede nedbringelse af arbejdsskader og sygefravær ved de australske jernbaner, bl.a. ved inddragelse af interessenter.

  Undervisning

  Janne varetager løbende undervisning på BA & KA uddannelsen, herunder seminarhold, forelæsninger, vejledning i forbindelse med praktik, synopser, BA-opgaver, specialer, PhD, samt supervision af undervisningsassistenter.

  Undervisningstemaer

  • Ledelse, organisatoriske perspektiver, forandringsprocesser, intervention
  • Innovation, nye samarbejdskonstellationer
  • Psykosocialt arbejdsmiljø, trivselsfaktorer, leder-medarbejderrelation i organisatorisk kontekst. Forebyggelse i et organisatorisk perspektiv.
  • Sygefravær og tilbagevenden til arbejde (TTA)

  Undervisningserfaring, akademia 

  2001- dd.  Institut for Psykologi, Københavns Universitet

  • 2016- Ekstern lektor, Arbejds- og organisationspsykologi
  • 2012-2016 Adjunkt, Arbejds- og organisationspsykologi. Fagkoordinator A&O (BA), praktikansvarlig A&O (KA) 
  • 2011  Ekstern lektor, Organisationspsykologi
  • 2003-2005 Ekstern lektor, Organisationspsykologi
  • 2001-2002 Amanuensis, Personlighedspsykologi samt refleksions- & supervisionhold for psykologistuderende i praktik

  2002-2004 Forvaltningshøjskolen (i dag:Professionshøjskolen Metropol)

  • Ekstern lektor på Diplomuddannelse for offentlige ledere. Ledelse og organisation

  2003 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

  • Arbejdsmarkedsforsker med formidlingsaktiviteter; ledelse, stress, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

  ID: 32368011