Jann Scheuer

Jann Scheuer

Lektor

Primære forskningsområder

Verbal kommunikation i institutionelle og professionelle sammenhænge

Jobsamtaler, medarbejdersamtaler, lønforhandlinger, vejledning

Køn og talesprog

Talesprogsdatabaser og tekstdatabaser

Interesseområder

Verbal kommunikation og forskellige aspekter af talesprog

Brug af sprog som social samfundsmæssig praksis

Aktuel forskning

Jeg deltager for tiden i to eksternt finansierede forskningsprojekter: LaPUR Language and Place Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark og Periferiprojektet Dialect in the Periphery. Projekterne er finansieret af henholdsvis Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation (FKK) og Velux Fonden.

LaPur undersøger sammenhænge mellem talt sprog og geografi. I projektet undersøges unges brug af lokalt talesprog i et større multietnisk boligkvarter og i en mindre by i Sønderjylland. Projektet fokuserer på sammenhængen mellem sprog og sted, mere specifikt hvordan unge skaber en lokal identitet og et lokalt tilhør gennem brug af sprog. Projektet fokuserer desuden på mobilitet, både forstået som samtidig bevægelse i lokalmiljøet og forstået som fremtidig bevægelse i forbindelse med uddannelse og job. Mit særlige forskningsemne i LaPUR er uddannelsesvejledning i grundskolen af multi-etniske og dansk-etniske elever.

Periferiprojektet (Dialect in the Periphery)undersøger unges brug af dialekt i Danmarks udkantsområder. Projektet undersøger dialektbrug i Sønderjylland, på Bornholm og i Hirtshals. Undersøgelsen handler om dialektudtyndning, dvs. om dialekternes afvikling under påvirkning af forskellige standardsprog. Data er tre forskellige generationers brug af dialekt: unge, forældre og bedsteforældre. Forskellige brugssituationer undersøges: unges brug af dialekt i forskningsrettede interview, i familien, mellem kammerater, på de sociale medier og i kommercielle sammenhænge. Jeg arbejder i den del af projektet der handler om brug af dialekt i Sønderjylland.

Jeg er medlem af redaktionen for tidsskriftet danske talesprog.

ID: 9866