Jan Heegård Petersen

Jan Heegård Petersen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Dansk som arvesprog ('heritage language')
  • Fonetisk reduktion
  • Dokumentation af det indoariske sprog kalasha (Nordvestpakistan)

Aktuel forskning

Jeg undersøger hvordan dansk har udviklet sig i udvandringssammenhæng, nærmere bestemt hvordan dansk er blevet talt og tales af udvandrere og deres efterkommere i USA, Canada og Argentina. Forskningen er en forlængelse af mine aktiviteter i forskningsprojeketet Danske stemmer i USA og Argentina (NorS, KU, 2014-2018). Forskningen omfatter undersøgelser af forandringer i fonetikken, morfologien, syntaksen, leksikon og sprogets diskursområder. Denne forskning udføres i samarbejde med Karoline Kühl (Hamborg).

Jeg interesserer mig også for sammenhængen mellem fonetisk reduktion og grammatisk og pragmatisk funktion. Med 'fonetisk reduktion' menes det fænomen i sproget at vi kan udtale ord og ordforbindelser på en skala mellem meget distinkt ('maksimalt ekspanderet') og kraftigt reduceret ('ekstremt komprimeret'). 

Gennem en årrække har jeg også arbejdet med dokumentation af det truede sprog kalasha, der tales i det nordvestligste Pakistan. Arbejdet har indtill videre resulteret i udgivelser om kalashas lydsystem, grammatik, fortællestil, navneskikke, kulturel overlevelse samt om forhold vedrørende feltarbejde.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Jeg underviser i alle sprogmoduler på Dansk-uddannelsen. Jeg kan også undervise i alle grundfagene på Lingvistik.
  • Jeg vejleder i bachelorprojekter og specialer inden for alle aspekter af dansk og almen grammatik og fonetik, kognitiv og funktionel lingvistik og semantik, typologi, sprogforandring, tosprogethed, sprogkontakt, feltlingvistik og sprogholdninger. Jeg kan også vejlede inden for andre sproglige emner, men vil så i højere grad fungere som sparringspartner for at skærpe argumentation og kvalificere dine valg undervejs i vejledningsprocessen

ID: 1224602