Jan Faye

Jan Faye

Lektor emeritus

Medlem af:

  Siden min færdiguddannelse har jeg arbejdet med metafysiske emner såsom tid og kausalitet, forholdet mellem abstrakte og konkrete entiteter, og sandhedsbegrebet; ligeså med emner inden for vidensfilosofien som kvantemekanikkens fortolkninger, rum og tid i fysikken, forklaring og forståelse inden for videnskaberne, vidensbkabeige modeller og teorier, og realisme versus antirealism inden for den menneskelige erkendelse.

  Primære forskningsområder

  Mine forskningsområder dækker metafysik, videnskabsfilosofi inden for alle videnskbens områder, erkendelsesteori, og bevidsthedsfilosofi samt tilgrænsende områder som analytisk æstetik.

  Aktuel forskning

  I øjeblikket arbejder jeg på at skrive en bog om bevidsthedsfilosofi og evolutionsbiologi, hvor jeg søger at vise, at bevidstheden kan forstås ud fra dets relationer og tilpasning til omgivelserne.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Alt inden for teoretisk filosofi og tilgrænsende områder som analytisk æstetik

  ID: 10299