Jakob Wolf

Jakob Wolf

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Etik og religionsfilosofi, fænomenologisk grundforskning.

Aktuel forskning

Etik og natursyn, bioetik, forholdet mellem teologi og naturvidenskab, fænomenologi, Gudsbegrebet i nyere tænkning med fokus på begrebet om panentheisme. Det helliges fænomenologi, Neue Phänomenologie.

ID: 10150