Jakob Vesterlund Olsen

Jakob Vesterlund Olsen

Forsker

Jeg er ansat som forsker i Sektion for Produktion, Markeder og Politik, hvor jeg arbejder med økonomien i primærlandbruget. Mine forskningsinteresser vedrører økonomien i landbrugets produktion, produktivitetsudvikling og landbrugets investeringer.

En stor del af mit arbejde vedrører myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet indenfor landbrugets driftsøkonomi. Udover forskning har jeg lejlighedsvis gæsteforelæsninger og jeg vejleder specialestuderende.

ID: 124405237