Isabel Calabuig

Isabel Calabuig

Projektleder

Primære forskningsområder


Arbejdsopgaver:
Daglig leder af DanBIF

DanBIF (Danish Biodiversity Information Facility) er det danske medlemsknudepunkt i GBIF - The Global Biodiversity Information Facility.

Læs mere om DanBIF her

Læs mere om GBIF her

Tidligere hverv

Koordinator af arbejdspakke nr.2 (WP2) under det EU finansierede Network of Excellence EDIT, fra 1.juni 2006 til 31. august 2007:
The European Distributed Institute of Taxonomy EDIT er et fælles initiativ fra 27 ledende europæiske, nordamerikanske og russiske naturvidenskabelige institutioner på en opfordring fra Europakommissionen, udstedt 2004, om at oprette et netværk der adresserer «Taxonomy for Biodiversity and Ecosystem Research». Projektet er startet 1. marts 2006 og varer 5 år.

EDIT WP2s mål inkluderer at:
- Skabe et overblik over Europas taxonomiske eksperter, deres ekspertiser, og igangværende & planlagte forskningsprojekter
- Levere information for at der nemmere kan identificeres og oprettes taxonomiske arbejdsgrupper der kan udføre specifikke forskningsprojekter identificeret i EDIT
- Gøre informationen om de taxonomiske eksperter, og deres viden og arbejdsområder, tilgængelig over internettet, med øje for en bred vifte af forskellige potentielle brugergrupper

Du kan læse mere om EDIT WP2 her

Gå til EDITs hoved website

Interesseområder

- Biodiversitetsinformatik
- Solitære bier og humlebiers: Diversitet, Populationsøkologi, Adfærd, Taxonomi.

Aktuel forskning

Udarbejdelse af kommenteret checkliste over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea).

ID: 4049961