Ingolf Thuesen

Ingolf Thuesen

Lektor

Primære forskningsområder

Nærorientalsk Arkæologi:

Tidlige Bondesamfund

Urbanisering

Jordan: Petra regionen (Shaqarat Mziad) og Mt. Nebo (survey) 

Kulturarvsforståelse

Naturvidenskabelige metoder

 

Aktuel forskning

Rapportering af Nebo-Survey

Tidlige bondestenalder (PPPNB), Shaqarat Mziad

Kulrturarvsforståelse, World Cultural Heritage (UNESCO), community archaeology

Iraks og Syriens Kulturarv

Impact

Det Humanistiske Fakultet bruger instituttets forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet.
Læs casen: Kulturkurser for erhvervsliv, myndigheder mv.

ID: 3797