Inge Marie Svane

Inge Marie Svane

Klinisk Professor, Klinisk professor

Medlem af:

  • Klinisk onkologi

Primære forskningsområder

Professor i klinisk cancer immunterapi og leder af det translationelle forskningscenter Center for Cancer Immunterapi (CCIT), Herlev Universitetshospital. CCIT arbejder translationelt og har bred erfaring med præklinisk forskning såvel som kliniske studier af egne eksperimentelle immunterapier. Siden 2005 har CCIT gennemført adskillige kliniske forsøg med behandling af over 250 patienter. Det er et mål for CCIT at udvikle immunterapi til et bredt spektrum af kræftpatienter, og der er således gennemført kliniske studier indenfor både myelomatose, myeloproliferative neoplasier, modermærke-, lunge-, nyre-, bryst- og prostatakræft.

Aktuel forskning

CCIT forsker eksempelvis i hvordan immunsystemet reagerer imod kræft, og hvilke defekter, der er skyld i, at immunsystemet ikke fungerer optimalt og derved ikke genkender kræftceller og slår dem ihjel. Forskningen omfatter desuden kliniske projekter der spænder over udvikling og klinisk afprøvning af peptidvacciner, dendritcellevacciner og T-celleterapi. Den eksperimentelle behandling kombineres endvidere med standard behandling som fx kemoterapi med det formål at øge det samlede behandlingsresultat.

Hjemmeside: http://www.herlevhospital.dk/ccit-denmark

ID: 4054758