Ida Helene Asmussen

Ida Helene Asmussen

Lektor


Uddannelse

1995              B.A. i Nordisk Filologi, Københavns Universitet
2003Cand. Jur., Københavns Universitet


Ansættelser

1997-1998:    &
2004-2005:  Ekstern konsulent, Det Kriminalpræventive Råd
2004-2006:Dommerfuldmægtig, Domstolsstyrelsen
2006-2010:Fuldmægtig og mægler, Statsforvaltningen, Hovedstadens familieretlige afdeling
2010-2013:Ph.D. Stipendiat ved juridisk fakultet, Kbh.´s Universitet
2013-2014:Videnskabelig assistent på juridisk institut, Syddansk Universitet
2014-2017:Postdoc ved juridisk fakultet, Welma, Kbh.´s Universitet
2017-2019:Adjunkt ved Juridisk Fakultet, Kbh´s Universitet
2019-konfliktrådsmægler ved Nordsjællands Politi
2019-Lektor ved Juridisk Fakultet


Visiting scholarships o.lign.

2010:           Doing restorative justice in Europe, European Forum for Restorative Justice, Spanien
2010:          Expert seminar, Conferencing in Europe, Leuven Universitet, Belgien
2011:            Gæstestuderende, Ph.d. ved institut for kriminologi og retssociologi, Oslo Universitet
2012:Repræsenterer Danmark med country report på konferencen: The Victim of Crime in Mediation, Justitsministeriet, Helsinki
2012:Underviser dommere på efteruddannelse i Domstolsakademiet

2012:

Commentator on Presentation of Prelimenary Results of a EU-funded research project. Results of an Empirical Study of VOM in Finland, Austria and the Netherlands, Conference, Helsinki
2014:Peer Reviewer på antologien, Retten i sproget - en antologi om samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis
2014:Oplæg ved Leuven Universitet, Institut for Kriminologi: A Confessional Ethos in Restorative Justice
2014:Oplæg ved Lunds Universitet, Sociologisk Insitut: Et Goffman & Foucault blik på mægling
2015:Oplæg ved KU., Center for GeoGenetik: Human Nature according to Law 
2015:Opponent og medlem af bedømmelsesudvalg på ph.d., juridisk fakultet, Upssala Universitet
2016:Oplæg ved KU., Center for medier, erkendelse og formidling: How Old Skeletons can make nowadays people Alive and Kickin
2017:Modtager sammen med tre kollegaer en samlet bevilling på 4,7 mil fra Offerfonden til et kollektivt forskningsprojekt om ofre og de institutioner de møder på deres vej gennem retssystemet
2017:Del af et tværfagligt forskningsteam på KU, der modtager 4,2 mio fra Carlsbergfonden til tværfaglig, retslingvistisk forskning i trusler
2018:Oplæg, Europa-Universitet Flensburg: Educating Future Guardians of the Rule of Law
2018:Oplæg, University City of New York: From Rule of Law to Rule of Love
2018:Oplæg, European Society of Criminology: Categorizing Victims of Violence
2019Oplæg, Conference by American Society of Criminology, San Francisco: The Victim as Policy Agent?
2020/2021kun online præsentationer osv. pga. corona
2022Oplæg, Conference by European Forum of Restorative Justice, Sassari: Same same but different - online mediation
2023Forperson for bedømmelsesudvalg ved Mathilde Worch Jensens phd-forsvar, jura, KU.
2024Oplæg, conference by European Forum of Restorative Justice, Tallinn: Inherited Traumas

ID: 16221510