Ida Hartvig

Ida Hartvig

Adjunkt

Jeg er PhD studerende på Afdelingen for Vedplanters Genressourcer, hvor jeg siden september 2010 har arbejdet med bevaring af tropiske træer.

Mine faglige hovedinteresser er naturbevaring og populationsgenetik.

Jeg er uddannet biolog fra Københavns Universitet i 2009, med speciale i Evolutionær Økologi. I mit specialeprojekt undersøgte jeg populationsgenetiske mønstre og processer i endemiske plantearter fra Galapagos-øerne.

Mit PhD projekt omhandler bevaring af truede Dalbergia tømmer træer i Laos, Vietnam og Cambodia. Formålet med projektet er at definere en optimal bevaringsstrategi for de tilbageværende populationer af træerne, baseret på en vurdering af genetiske diversitet og struktur i deres udbredelsesområdet. Et andet mål er at udvikle specifikke molekylære markører, der kan anvendes som genetisk fingeraftryk af arter og populationer af træerne. Disse vil hjælpe til at identificere og adskille de forskellige Dalbergia træ-arter, samt til sporing af handlet tømmer af de beskyttede Dalbergia arter.

ID: 21537511