Ida Friis Thing

Ida Friis Thing

Ph.d.-studerende

I mit Ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan beskadigede interaktioner for voksne med høretab opstår på arbejdspladsen. Gennem feltarbejde på arbejdspladser og kvalitative interviews med voksne med høretab ser jeg på, under hvilke sociale og fysiske omstændigheder beskadigede interaktioner opstår, samt hvilke handlestrategier voksne med høretab benytter sig af, når der opstår situationer, hvor det auditivt er vanskeligt at koble sig på samtalen.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN og er en del af et større forskningsprojekt, der undersøger, hvordan samfundet kan styrke fællesskaber for mennesker med høretab ved at skabe gode sociale rum i skoler og på arbejdspladser. Forskningsprojektet er udviklet i tæt samarbejde med Høreforeningen samt Frijsenborg Efterskole og Castberggård Job- og Udviklingscenter & Højskole.

ID: 203151105