Ida Egmose Pedersen

Ida Egmose Pedersen

Tenure Track Adjunkt

Aktuel forskning

Forstå din baby er et forskningssamarbejde mellem Center for Tidlig Indsats og Familieforskninng og en række danske kommuner. I løbet af projektperioden udvikler vi en systematisk, forskningsbaseret indsats til sundhedsplejen, der har til formål at styrke forældres videon om og forståelse af deres barns sociale og følelsesmæssige behov og signaler.

I første del af projektet kortlægger vi trivslen hos nye mødre og fædre i en række danske kommuner. I anden del af projektet tester vi, om de forældre, der modtager Forstå din baby-indsatsen af deres sundhedsplejerske, føler sig mere kompetente i forældrerollen.

Projektperioden er 2019-2022. Projektet er finansieret af Nordea-Fonden med 10.200.000 kr.

Interesseområder

tidlig indsats; forælder-barn samspil; skærmvaner; forældrekompetencer; tilknytning

ID: 142305376