Iben Mundbjerg Gjødsbøl

Iben Mundbjerg Gjødsbøl

Lektor

Primære forskningsområder

Hvordan former nye medicinske og digitale teknologier, der sigter på at individualisere forebyggelse, diagnostik og behandling, vores forståelse af person, sundhed og sygdom samt forestillinger om det gode liv?

 

I min forskning søger svar på disse spørgsmål ved at undersøge den samtidige personalisering og digitalisering af sundhedsydelser samt implikationerne for både sundhedsprofessionelle, patienter og den måde, sundhedsydelser leveres og organiseres på. Metodisk anvender jeg etnografi, dvs. (deltager)observation i kliniske praksisser og kvalitative interviews med sundhedsprofessionelle, forskere og patienter. De specifikke empiriske felter, jeg studerer og har studeret, er demensdiagnostik og –omsorg samt genomisk medicin og udvikling og brug af kunstig intelligens i kardiologien. Teoretisk trækker jeg på videnskabs- og teknologistudier (STS) og antropologi. Jeg er en del forskningsprojektet Personalized Medicine in the Welfare State, MeInWe, der ledes af professor Mette N. Svendsen (læs mere om MeInWe her), og har været involveret i det skandinaviske forskningsprojekt Precision Diagnostics and Predictions in Ischemic Heart Disease, PM Heart, med PI professor og seniorkonsulent Henning Bundgaard.

Undervisning og vejledningsområder

Kvalitative metoder

Det danske sundhedsvæsen med fokus på digitale infrastrukturer

Funktioner:

Co-director af Center for Medicinske Videnskabs- og Teknologistudier (MeST), Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

ID: 49710596