Iben Margrete Thomsen

Iben Margrete Thomsen

Seniorrådgiver

Iben Margrete Thomsen er seniorrådgiver med speciale i sygdomme på træer. Hun er uddannet forstkandidat og ph.d. i forstpatologi fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Hendes væsentligste arbejdsopgave er rådgivning om svampesygdomme og abiotiske skader på træer og andre vedagtige planter. Målgrupperne er bl.a. skovbruget, juletræ- og pyntegrøntdyrkere, park- og landskabsforvaltere, offentlige myndigheder og forvaltninger (herunder kommunerne).

Udover rådgivning varetager Iben Margrete Thomsen forskning og undervisning inden for sit fagområde. Hun er ansvarlig for den årlige skovsundhedsovervågning, hvor de danske skoves sundhed vurderes. Særlige interesseområder er bl.a. asketoptørre, bekæmpelse af rodfordærver, svampeskader på juletræer og pyntegrønt, herunder Neonectria ædelgrankræft, og vednedbrydende svampe som skaber risikotræer.

Iben Margrete Thomsen er redaktør på Videntjenesten for Skov, Natur og Pyntegrønt, se www.Videntjenesten.dk. Hun er medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Plantesygdomme og Skadedyr, herunder Plantepatologisk Nomenklaturudvalg, og har siden 1996 siddet i Udvalg for Planter og Plantesundhed (tidligere Plantesundhedsrådet), som er et rådgivende udvalg under Landbrugsstyrelsen. Iben Margrete Thomsen deltager i to internationale grupper af forstpatologer via IUFRO og SNS og er medlem af Faggruppen for Plantehelse his VKM i Norge.

Hun er arbejdsmiljørepræsentant for de faglige medarbejdere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg.

Primære forskningsområder

Forstpatologi, skovsundhed

ID: 4223920