Ib Friis

Ib Friis

Professor emeritus

Jeg arbejder i disse år med taxonomiske og floristiske arbejder inden for Urticales - senest med et stort bidrag til Flora of Thailand - og desuden et bredt spektrum af plantegrupper, der har repræsentanter på Afrikas Horn (se publikationslisten). I 2022 udgav jeg en monografi om vegetationen i det vestlige Etiopien mellem højlandet og Nildalen i Sudan og Sydsudan, og i 2023 er udkommet en detaljeret artikel om regeneration of tør etiopisk højlandsskov .

Primære forskningsområder

Systematisk Botanik (bl.a. Urticales); flora og vegetation i Afrika syd for Sahara, specielt skov og savannevegetation på Afrikas Horn; botanisk nomenklatur; udforskning af tropernes planteverden i historisk lys. Se nærmere om forskning i Etiopien hér på Carlsbergfondets hjemmeside: https://www.carlsbergfondet.dk/da/Forskningsaktiviteter/Forskningsprojekter/Andre-forskningsprojekter/Ib-Friis_The-flora-of-woody-plants-and-vegetation-on-the-Horn-of-Africa 

Interesseområder


Akademiske grader
: Cand. scient. i Biologi (Systematisk Botanik), Københavns Universitet 1.2.1970. Fil. dr., Uppsala Universitet 15.2.1985. Dr. Scient., Københavns Universitet 17.1.1992.

Akademiske AnsættelserAmanuensis og adjunkt ved Institut for Systematisk Botanik, Købnhavns Universitet, 1.2.1970-30.6.1974. Lektor ved Institut for Systematisk Botanik 1.7.1974-30.6.1987; fra 1.7.1987 ved Botanisk Museum, Københavns Universitet, fra 1988 med titel af docent. Professor ved Botanisk Museum og Centralbibliotek (nu del af Statens Naturhistoriske Museum) fra 1.8.1993 til 31.1.2015. Derefter status som professor emeritus ved Statens Naturhistoriske Museum.

Administrativ Erfaring: Valgt bestyrer af Institut for Systematisk Botanik, Københavns Universitet, 1977-80.Valgt bestyrer for Botanisk Centralinstitut 1978-79. Valg bestyrer for Botanisk Museum og Centralbibliotek 1992-98 og 2002-3, og samme som afdeling af Statens Naturhistoriske Museum i 2004-05. Valgt medlem af det Naturvidenskabelige Fakultetsråd, Københavns Universitet, 1980-1997.

Feltarbejde: I Ethiopien (inkl. områder nu i Eritrea): 1970, 1972-1973, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002-03, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014. I  Østafrika (Kenya, Uganda og Tanzania): 1970, 1975, 1992, 1993, 1996, 2000, 2002-03, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Sudan: 1980, 1982. Somalia: 1987.

Videnskabelige aktiviteter, etc.: Medlem af redaktionsgruppen for Flora of Ethiopia and Eritrea, en monografi i 10 bind, 1983-2009.  Reviewer for Kew Bull., Nordic J. Bot., Syst. Geogr. Pl., TAXON, S. Afr. Bot. J., etc.Medlem af den internationale Committee for Nomenclature of Spermatophytes 1980-2011, formand 1999-2011. Dansk delegat til de internationale nomenklatursessioner under 14th International Botanical Conference i Berlin i 1987, 15th International Botanical Conference i Yokohama i 1994, 16th International Botanical Conference i St. Louis i 1999 og 17th International Botanical Conference i Wien i 2005.

Medlemsskab af videskabelige akademier: Indvalgt i Det kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 1990, i Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund - Akademi för naturvetenskap, medicin och teknik i 2007 og Ethiopian Academy of Sciences i 2014. Foreign Member (udenlandsk æresmedlem) af Linnean Socity of London i 2019.

Undervisnings- og vejledningsområder

Tropebotanik

Aktuel forskning

Systematiske studier inden or plantefamilien Urticaceae; flora og vegetation i Ethiopien, særligt træer og andre vedplanter og skov- og savannevegetation.

Ved henvendelse til Ib Friis er det muligt at få tilsendt en CD eller et link pr e-mail med supplement og baggrundsmateriale til bogen

Ib Friis, Sebsebe Demissew and Paulo van Breugel:
Atlas of the Potential Vegetation of Ethiopia.
Biologiske Skrifter (Biol. Skr. Dan. Vid. Selsk.) 58: 1-307. 2010.

CD'en og link'et indeholder en beskrivende tekst i "contents_of_this_CD.doc" og følgende materiale:
FULL-SIZE VEGETATION MAP IN 1:2,000,000 PRINTABLE ON PAPER SIZE A0
File: "vegmap_ethiopia_on_A0.pdf"

CRITERIA, SCRIPT, COMPILED FILES AND DATA SETS USED IN THE PREPARATION OF THE MAP
Description in the file: "script_vegmap_eth.doc"
Data set in the compressed folder: "work_eth.zip"

THE VEGETATION MAP AS GIS-LAYERS IN VARIOUS FORMATS
Data sets in the compressed folders: "veg_ethiopia_ArcGIS.zip", "veg_ethiopia_pnv.shp.zip", "veg_ethiopia_pnv.asc.zip" and "veg_ethiopia_GoogleEarth.zip"

ID: 2939