Holger Grohganz

Holger Grohganz

Lektor

Primære forskningsområder

Mit forskningsområde handler om "at stabilisere det ustabile". Mange nye lægemiddelstoffer er farmakologisk ret aktive men har to problemer, nemlig strukturel stabilitet ved større molekyler såsom proteiner, og lav vandopløselighed ved mindre molekyler.

Denne lave vandopløselighed angriber vi ved at lave en krystallin lægemiddelstof om til sin amorf modpart. Denne er mere vandopløselig, men ustabil og problematisk at sælge som lægemiddel. Så her stabiliserer vi denne aktiverede form ved hjælp af andre mindre molekyler til at øge holdbarhden af den bedre opløselige (og dermed mere virksomme) variation (co-amorfe systemer).

I forhold til proteinerne addresserer vi deres ustabilitet ved at øge kundskabsniveauet rundt frysetørring af proteiner, da stabiliteten af mange stoffer kan forbedres når de opbevares som tør faststof.

Vi forsker fra molekylært niveau til produktion, så vi afdækker en bred vifte af undersøgelser. Anvendelsen af avanceret multivariat datanalyse er en integrert del i forskningen.

Nøgleord: lægemiddelproduktion,lægemiddelstabilitet, lægemiddelsammensætning, frysetørring, amorfe systemer, multivariat dataanalyse

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningens hovedemner handler om produktion, kvalitetssikring og sammensætning af lægemidler. Der rettes fokus på faste lægemiddelformer, såsom tabletter.

Det hedder for øvrigt ikke piller.

Kurser:

Farmaci 2 - Faste lægemiddelformer

Bachelorprojekt i farmaci

Desuden: vejledning af specialestuderende

ID: 1421411