Henrik Meilby

Henrik Meilby

Professor, Sektionsleder, Professor

Jeg arbejder hovedsageligt med kvantitative studier vedrørende forskellige naturressourcer og deres bæredygtige udnyttelse og forvaltning. Jeg underviser og vejleder inden for de samme områder og er desuden leder af IFROs Sektion for Miljø- og Naturressourcer.

Primære forskningsområder

Mine forskningsinteresser dækker en lang række aspekter af samspillet mellem mennesker og naturressourcer. I den forbindelse arbejder jeg med spørgsmål vedrørende måling og monitorering af levende naturressourcer, modellering af vækst, dynamik og økonomisk beslutningstagning og forvaltning. Det geografiske fokus varierer og spænder fra udviklingslande i troperne til arktiske områder. De specifikke spørgsmål vedrører vegetation og dyreliv, lokalsamfunds levebrød, og betydningen af menneskers udnyttelse og klima for populationers struktur og dynamik, herunder vækst, regeneration og dødelighed. Andre spørgsmål vedrører aspekter af ressourcernes økonomi og bæredygtige udnyttelse samt økonomisk optimering, herunder rumlige og tidsmæssige forhold og økonomisk usikkerhed

Aktuel forskning

2020-2025: Projektet ”Livestock in the forest (LIVEFOR)” er et syd-drevet samarbejdsprojekt med Sokoine University of Agriculture i Morogoro, Tanzania. Projektet finansieres af Danida og undersøger mulighederne for at integrere pastoralisters og agropastoralisters husdyr i forvaltningen af landsbyskove i Tanzania.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har ansvaret for kandidatkurserne ”Natural Resource Sampling and Modelling”, ”Forest and Nature Management Planning” og ”Applied Economics of Arctic Natural Resources”. Jeg underviser også en del af bachelorkurset ”Naturressourcer – forvaltning og økonomi”. Jeg vejleder inden for beslægtede områder, blandt andet måling, analyse og modellering for levende naturressourcer, herunder skove, plante- og dyreliv i øvrigt, samspil mellem mennesker og naturressourcer, virkninger af drift og forvaltning, økonomisk beslutningstagning og planlægning, samt tilhørende modeller og optimeringsmetoder

Mulige interessekonflikter

Jeg samarbejder med ansatte i foreninger og virksomheder inden for dansk skovbrug og økologisk jordbrug

ID: 4240020