Henrik Hovmark

Henrik Hovmark

Lektor

Ansættelser

2017-

lektor

Center for Dialektforskning, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), Københavns Universitet

2012-17

lektor

Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Ømålsordbogen.

2008-12

adjunkt

Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Ømålsordbogen.

2007-08

videnskabelig assistent

Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Ømålsordbogen.

2004-07

ph.d.-stipendiat

Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Ømålsordbogen.

2002-04

forskningsassistent

Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Ømålsordbogen.

1999-2002

ordbogsredaktør

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Projekt: Den Danske Ordbog.

1998-99

ordbogs- og korrekturarbejde

Gyldendal (fransk, latin).

1998

ordbogsredaktør (barselsvikar)

Gyldendal (romanske sprog).

1996-

oversætter

Hans Reitzels Forlag, Akademisk Forlag, mfl.

 

Uddannelse

2007

ph.d.

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. Afhandling: Danske retningsadverbier og rumlig orientering.

1996

cand.mag. et art.

Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet. fransk (1997), dansk/pædagogik (1994), latin (1989).

1991-92

merit-eksamener

Université Charles de Gaulle Lille III.

1985

student.

Thisted Gymnasium. Klassisk-sproglig linje.

Uddannelse

ph.d., cand.mag.

ID: 6399