Henrik Clausen

Henrik Clausen

Professor

Primære forskningsområder

Henrik Clausen forsker i de sukkerstoffer der beklæder alle proteiner i naturen. Han har viden om og deltaget i udviklingen af den proces, der kan omdanne blodtyperne A, B og AB til blodtype O. Henrik Clausen har desuden viden om biomarkører for cancer, cancer-associerede kulhydrater og mikroarrays. Han leder Copenhagen Center for Glycomics, der udvikler et stort glykopeptid-bibliotek, repræsenterende cancer-associerede glykoformer af membrane glykoprotiner, som vil blive printet på mikroarray slides og anvendt til at påvise antistoffer mod cancer-antigener hos cancer patienter. Målet er at identificere autoantistof signaturer som sensitive og specifikke markører for cancer.

ID: 3923