Henrik Christensen

Henrik Christensen

Lektor

Medlem af:

  ◊ Lærebog: Introduction to Bioinformatics for Microbiology i 2 udgave, samt tysk oversættelse

  ◊ Online værktøj til MLST og kapsel typning.

  ◊ Minimal standard for anvendelse af helgenomsekventering til taxonomi

   

   

  Primære forskningsområder

  Forskningsområder:

  > Microbiota, 16S amplicon, metagenomics

  > Populationsgenetik og populationsgenomiske undersøgelser af bakterier

  > Sygdomsfremkaldende bakterier i fjerkræ

  > Taksonomi af bakterier

  > Pasteurellaceae: Pasteurella, Rodentibacter, Actinobacillus, Gallibacterium, Mannheimia

  > Serotypning Mannheimia haemolytica og Pasteurella multocida (baseret, helgenom)

  > Probiotika

   

  Undervisning:

  > Bioinformatik og populationsgenetik på master og ph. d. niveauer

  > Bakterie-diagnostik og typning

  > Svampe af veterinær betydning 

   

  Internationale societies:

  > Formand for ICSP Subcommitee on Pasteurellaceae

  > Vise-formand Judicial Commision of ICSP

  > Medredaktør for Avian Pathology, IJSEM og review board Veterinary Microbiology, Avian Diseases

  > Medlem af Judicial Commission ICSP (2018-)

  > Medlem af ICSP (2023-) (co-opted)

  > Medlem EFSA FEED panel og mikrobiologisk arbejdsgruppe (2018-)

  ID: 4224670