Henrik Christensen

Henrik Christensen

Lektor

◊ Ny lærebog: Introduction to Bioinformatics for Microbiology udgivet. 

Ny artikel: De samme typer af Escherichia coli sekvenstype 95 forårsager sygdom i fjerkræ såvel som human urinvejsinfektion

◊ Kapitler til Bergey's Manual of Systematics of Bacteria and Archea.

◊ Nyt online kursus i Bioinformatics for Microbiology søsat. 

◊ Online værktøj til MLST og kapsel typning.

◊ Særlig æresbevisning: Christensenellaceae

◊ Minimal standard for anvendelse af helgenomsekventering til taxonomi

 

 

Primære forskningsområder

Forskningsområder:

> Bioinformatik

> Populationsgenetik og populationsgenomiske undersøgelser af bakterier

> Sygdomsfremkaldende bakterier i fjerkræ

> Taksonomi af bakterier

> Pasteurellaceae: Pasteurella, Rodentibacter, Actinobacillus, Gallibacterium

> Serotypning Pasteurella multocida (PCR baseret, helgenom)

> Probiotika

 

Undervisning:

> Bioinformatik og populationsgenetik på master og ph. d. niveauer

> Bakterie-diagnostik og typning

> Svampe af veterinær betydning 

 

Internationale societies:

> Formand for ICSP Subcommitee on Pasteurellaceae

> Medredaktør for Avian Pathology, IJSEM og review board Veterinary Microbiology, Avian Diseases

> Medlem af Judicial Commission ICSP (2018-)

> Medlem EFSA FEED panel og mikrobiologisk arbejdsgruppe (2018-)

ID: 4224670