Henriette Tolstrup Holmegaard

Henriette Tolstrup Holmegaard

Lektor

Medlem af:

  • Universitetspædagogik

Aktuel forskning

Jeg er interesseret i studerendes transisitioner til, i og fra de længere videregående teknat uddannelser. Særligt er jeg interesseret i studerendes akademiske integration, fastholdelse og valgprocesser.

Jeg arbejder med at forstå identitetsforhandlinger, tilblivelsesprocesser og hvordan køn skabes og forhandles på de tekniske og naturvidenskabelige videregående uddannelser.

Senest er jeg interesseret i begrebet employability, og dets betydning som styringsredskab i en uddannelsessammenhæng.

Jeg arbejder desuden med at udvilke anvende kvalitaitve metoder.

Primære forskningsområder

Univeristetspædagogik i bred forstand men særligt de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Mit fokus er på de studerende og deres navigation mødet med fag, studiekultur, undervisningsformer og pædagogiske rutiner - i samspil med de inklusions og eksklusionsmekanismer, der er indlejret i uddannelserne. Herunder er køn et særligt fokusområde.

Derudover beskæftiger jeg mig med overgange, og de valg og forhandlinger der finder sted undervejs.

En særlig forskningsinteresse er desuden udvikling og retænkning af kvalitaitve metoder

ID: 11328782