Helle Krunke
Helle Krunke

Professor


Uddannelse

2003:             Ph.d., Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1999:             Cand.jur., Københavns Universitet
1990 - 1992:   Studerende på aktuarstudiet, Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU 
1990:             Student (matematisk/fysisk linie)

Ansættelser

2010-:        Professor i forfatningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2007-2010: Lektor i forfatningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2003-2007: Adjunkt i forfatningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
2002-2003: Amanuensis, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1999-2002: Ph.d.-stipendiat i forfatningsret, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1999:         Fuldmægtig, Økonomiministeriet

Visiting scholarships o.lign. 

2016:         International Chair, Institute for Political Science, LUISS, Rome, Italien

2007:         Visiting fellow ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Italien

2000-2001: Visiting Academic, University of Bristol, England 

Forskningsledelse

2016-: PhD sholeleder, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

2012-2016: Daglig leder for Centre for European Constitutionalization (CECS), Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (centeret skiftede i 2014 navn til Centre for Comparative and European Constitutional Studies (CECS)

2010-11: Gennemført ledelseskursus i ledelsesudvikling på Københavns Universitet for fag- og forskningsgruppeledere (HR&Organisation i samarbejde med HDP-Summit)

2010-:            Medlem af ledelsen for forskningscenteret Centre of European Constitutionalization and Security (CECS),  Det Juridiske Fakultet, KU, med ansvar for forskningskoordinering og ekstern finansiering.

2010-: Tovholder for forskningsgruppen om europæisk integration og samarbejde, CECS.
2007-2008:     Medlem af styregruppen for det tværfakultære forskningsprojekt "Media, Europeanisation, Democracy and Culture (MEDEC)", KU.
2007-2008:     Medlem af styregruppen for det tværfakultære forskningsprojekt "Europeanization, welfare and democracy (EWED)", KU.
2007:             Tovholder for det tværfakultære forskningsprojektet "Globaliseringens udfordringer", KU, (en af repræsentanterne for Det Juridiske Fakultet).

Fagledelse

Fagleder for faget "Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret" (studieordningen 2011).

Eksterne hverv og forskningsnetværk

First Vice President og medlem af Excecutive Committee for International Association of Constitutional Law (IACL): http://www.iacl-aidc.org/en/.

2018-: Medlem af Det rådgivende udvalg vedrørende trossamfund

2015-: Medlem af forksningsnetværket IMODEV (L'Institut du Monde et du government, University of Sorbonne) om open government.

2014-2018: Udpeget som medlem af Excecutive Committee for International Association of Constitutional Law (IACL): http://www.iacl-aidc.org/en/.

2013-: Upeget som stedfortræder til Valgnævnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Interne hverv og administration

2015-: Medlem af Academic Board for EURECO (inter-faculty network on reserach in EU).

2013-14: Medlem af ansættelsesudvalget til besættelse af stillingen som dekan for Det Juridiske fakultet, Københavns Universitet

2013-: Suppleant til KU senatet

2012-: Medlem af Akademisk Råd; Det Juridiske Fakultet, KU

2012: Mentor i mesterlære-mentorordningen ved KU

2010: Medlem af KUA3-brugergruppe, Det Juridiske Fakultet, KU

2010: Mentor i mentorordningen for yngre kvindelige forskere, KU

2009-12:Medlem af Akademisk Råd, Det Juridiske Fakultet, KU
2008-2009: Medlem af Udvalg vedrørende kvalifikationskrav til lektorer og professorer, Det Juridiske Fakultet; KU
2008-2009: Mentor i mentor-ordningen for yngre kvindelige forskere, KU
2007: Medlem af Udvalg vedrørende decentral organisering af TAP-gruppen, Det Juridiske Fakultet, KU
2006-2009: Medlem af Akademisk Råd, Det Juridiske fakultet, KU
2006-2009: Medlem af Arbejdsmiljøudvalget ved Det Juridiske Fakultet, KU
2006: Medlem af en arbejdsgruppe nedsat af dekanen,
vedrørende organiseringen af Det Juridiske Fakultet, KU
1999-2000: Suppleant til Ph.D.-studienævnet, Det Juridiske Fakultet, KU

Bedømmelsesudvalg/ansættelsesudvalg

2016: Medlem af bedømmelsesudvalg til professorater ved Oslo Universitet, Norge

2015: Medlem af bedømmelsesudvalg til et lektorat ved Syddansk Universitet, Danmark

2015: Formand for bedømmelsesudvalg af PhD afhandling i EU forfatningsret, University of Reykjavik, Island

2013: Formand for bedømmelsesudvalg nedsat til bedømmelse af et professorat i forfatningsret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

2012-13: Medlem af bedømmelsesudvalg nedsat til besættelse af en første amuniensis stilling ved Oslo Universitet, Norge

2012: Medlem af bedømmelsesudvalg ved en docent-bedømmelse ved Uppsala Universitet, Sverige  

2012: Formand for PhD-bedømmelseudvalg, Reykjavik Universitetet, Island

2008-: Bedømt en lang række ansøgninger om Ph.D.-stillinger  

Ph.d.-vejledning

2017-: Vejleder for Katarina Hovden på projektet 'Balancing the righjts of nature and human rights'

2016-: Vejleder for PhD-stipendiat Katarina Hyltén-Cavallius (bi-vejleder Catheringe Jacquesson) 

2015-: Vejleder for PhD stipendiat Sune Klinge på projektet ‘The horizontal effect of European Union law from a national Danish perspective’ 

2013-: Vejleder for PhD-stipendiat Graham Butler på projektet: Parliamentary involvement in the European Foreign and Security Policy (national and EU level)

2010-: Vejleder for Ph.D.-stipendiat Desmond Johnson på projektet: A Comparative Analysis of the Impact the Lisbon Treaty has on the Institutional balance between EU Competence and Member State Sovereignty

2009-2012: Vejleder for Ph.d.-stipendiat Urska Sadl på projektet: Legal Reasoning of the European Court of Justice: Making a Case for Precedent

Adjunkt-vejledning

2014-: Adjunkt-vejleder for Adjunkt Ph.D. Roberta Mungiano (sammen med Morten Broberg)

2010-2013: Adjunkt-vejleder for Adjunkt Ph.D. Bart Van Vooren 

Internationale ekspertudtalelser
 

2010: Bidraget til en videnskabelig undersøgelse ved Sussex European Institute, University of Sussex, UK, med titlen: Referendum Pledges of National Governments on European Integration

2010: Bidraget til en videnskabelig undersøgelse ved Maastricht University med titlen: Research on the procedural embedding of constitutional review 

2009: Bedt om at afgive "evidence" til House of Lords, UK, (til rapporten "Codecision and National Parliamentary Scrutiny". Se House of Lords, European Union Committe, 17th Report, Session 2008-2009)

Internationale blå bøger

2011-: Optaget i "Worlds Who is Who of Women", International Biographical Centre, Cambridge, England

2010-: Optaget i "Who is Who in the World", N.J., USA. International blå bog.
2010-: Optaget i "2000 outstanding intellectuals of the 21st Century, 2010", International Biographical Centre, Cambridge, England (+ udpeget til "Top 100 Professionals 2010" samme sted), International blå bog.

 
 

ID: 7572