Helene Scott-Fordsmand

Helene Scott-Fordsmand

Ph.d.-studerende

Jeg er Ph.d.-stipendiat ved Medicinsk Museion med en baggrund i filosofi.

Aktuel forskning: Ph.d.-projekt

Titel: Mellem levet subjekt og objekt for undersøgelse - kroppen som uregerligt epistemisk objekt i lægevidenskaben.

Projektet undersøger grundlæggende strukturer for det lægevidenskabelige møde med kroppen. For dette fokuserer det særligt på begrebet om det abjekte, overtaget fra den fransk-bulgarske teoretiker Julia Kristeva.

Projektet er delt tematisk op i tre dele.

(1) Kortlægning af tilgange til kroppen i lægevidenskaben gennem kvalitativ dataindsamling, med særlig fokus på tilgange der er "out of place" eller abjekte.

(2) Teoretisk undersøgelse af kroppen som epistemisk ting i lægevidenskaben og relationen mellem kroppen-som-abjekt og kroppen-som-videnskabeligt-objekt.

(3) Overvejelser over medicinsk humanioras rolle og optegnelse for en revers medicinsk humaniora som en bevægelser, der åbner et fælles felt mellem lægevidenskab og humaniora.

De tre dele af projektet fungerer særskilt, men drager hver især på indsigter og idéer fra de andre dele.

Interesseområder

  • Fænomenologi
  • Teoretisk psykoanalyse
  • Krop og/i lægevidenskab
  • Epistemologi & Philosophy of Science in Practice
  • Medicinsk humaniora

Undervisning

Efteråret 2020: Videnskabsteori for 'Medicin og teknologi'-studerende (med Karin Tybjerg og Simone Cecilie Grytter).

Efteråret 2019: Videnskabsteori for 'Medicin og teknologi'-studerende (med Karin Tybjerg og Simone Cecilie Grytter).

Efteråret 2018: Videnskabsteori for 'Medicin og teknologi'-studerende (med Karin Tybjerg).

 

Hvis der er spørgsmål, interesse i mit projekt eller forslag til samarbejde, så kontakt mig endelig.

ID: 188942793