Helena Mejer

Helena Mejer

Seniorrådgiver

Mine forskningsområder omfatter transmission af parsitter og deres populationsdynamik i værten samt forskellige alternative kontrolmetoder idenfor økologiske produktionssystemer for grise og får. Jeg har især beskæftiget mig med Ascaris suum, Trichuris suis og Oesophagostomum dentatum men jeg har derudover arbejdet med strongylideinfektioner hos små drøvtyggere. Jeg er pt praktisk coordinator på et DANIDA projekt om cycsticercose i Tanzania og Mozambique. Jeg deltager i undervisningen i parasitologi på vetrinæruddannelsen.

ID: 32977322