Hans Staby Frost

Hans Staby Frost

Lektor emeritus

 

Hans Frost (1948), tidligere lektor nu konsulent på deltid, har arbejdet med fiskeriøkonomi siden 1976. Han har stor erfaring i fiskeriforvaltning, bio-økonomiske modeller, og EU-fiskeripolitik. Siden 1987 har han løbende har været involveret i EU-forskningsprojekter og i arbejdet og arbejdsgrupper under Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og Generaldirektoratet for Maritime Anliggender og Fiskeri under EU-Kommissionen. I øjeblikket arbejder han primært med udvikling af bio-økonomiske modeller med hensyn til fiskeriets påvirkning af økosystemet og konsekvenserne heraf for forvaltningen af dette.

ID: 6069178