Hans Henrik Jensen

Hans Henrik Jensen

Emeritus

Undervisnings- og vejledningsområder

Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi, medicinstudiet 2. semester.
Psykologi, pædagogik og kommunikation på bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.
Psykologi temadag på Master of Public Health uddannelsen
Psykologi, forebyggelse og sundhedsfremme, suppleringsuddannelsen til cand.scient.san. studiet.
Samfunds- og adfærdsfag, cand.scient.san. studiet

Interesseområder

Arbejdsopgaver
Delt fagleder medicinsk psykologi og sundhedspsykologi, medicinstudiet 2. semester.
Fagleder psykologi, forebyggelse og sundhedsfremme, suppleringsuddannelsen til cand.scient.san. studiet.
Fagleder samfunds- og adfærdsfag, cand.scient.san.studiet.
Studienævnsmedlem, cand.scient.san. studiet.

ID: 6195