Hanne Jansen

Hanne Jansen

Lektor

Primære forskningsområder

  • Oversættelsestudier
  • Kontrastiv lingvistik (italiensk-dansk)

Primære undervisnings- og vejledningsområder

  • Oversættelse (teori og praksis)
  • Tekst- og filmanalyse
  • Kontrastiv lingvistik/stilistik (italiensk-dansk)

Træffetid: Onsdag 11-12

Aktuel forskning

Efter at have arbejdet i flere år med sproglige/stilistiske analyser af litterære oversættelser (med særligt fokus på forskelle i kodning af rumlige relationer på hhv. italiensk og dansk), ligger mit nuværende forskningsfelt inden for oversættelsessociologi, hvor jeg forfølger to spor:

a) Udvælgelsen af litterære værker til oversættelse: Hvilke aktører er involveret, hvilke selektionskriterier følger de, hvilket billede af kildekulturen videreformidler de valgte værker?

b) Interaktionen mellem litterære oversættere på den ene side og forfattere, forlags/tekstredaktører og oversætterkolleger på den anden. Som empirisk materiale har jeg anvendt forfatterinstrukser og mailkorrespondancer, samt en spørgeskemaundersøgelse med titlen: "Collaboration In Literary Translation”, distribueret blandt litterære oversættere i Skandinavien (se de kvantitative data)

I 2012-2016 deltog jeg i et nordisk forskningsprojekt, Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context (https://www.hf.uio.no/ilos/english/research/projects/voices-of-translation/), som mundede ud i antologien Textual and Contextual Voices of Translation  (John Benjamins 2017). Projektgruppens samarbejde fortsætter, se bl.a. kommende særnummer: “Voice, Translation & Ethics” i tidsskriftsserien Perspectives.

Min forskning inden for oversættelsestudier er understøttet af mit mangeårige arbejde som litterær oversætter italiensk-dansk. Jeg har grundlagt og koordinerer kandidatprofilen i Oversættelse og Formidling på Engerom. Jeg har siden 2013 været medarrangør af Den Internationale Oversætterdag – Hieronymusdagen (https://hieronymusdagen.ku.dk/).

 

Udvalgte publikationer:

“I’m a Translator and I’m Proud: How Literary Translators View Authors and Authorship” (Perspectives online: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0907676X.2018.1530268)

“Unraveling multiple translatorship through an e‑mail correspondence. Who is having a say?”  (John Benjamins 2017)

“Are Literary Translators (Still) Lone Wolves? A Scandinavian Survey on Collaboration among Fellow Translators” (Éditions québécoises de l'oeuvre 2017)

 “‘Bel Paese’ or ‘Spaghetti noir’? The image of Italy in contemporary Italian narrative translated into Danish”  (John Benjamins 2016)

“The Author Strikes Back: The author-translator dialogue as a special kind of paratext” (John Benjamins 2013)

"Multiple Translatorship" (medforfatter: Anna Wegener) ( Éditions québécoises de l'oeuvre 2013)

“Alle prese con l'immaginario ligure: La poesia montaliana tradotta in danese” (Leo S. Olschki 2011)

ID: 9520