Hanne Gervi Pedersen

Hanne Gervi Pedersen

Lektor

Jeg er først og fremmest dyrlæge, men også forsker og underviser. Den altomfattende interesse er reproduktion og obstetrik hos vore husdyr. Jeg har arbejdet med dette både i studietiden og siden jeg blev færdig som dyrlæge. I studietiden rejste jeg til Australien og USA for at lave studier i reproduktion hos hest, og efter jeg blev dyrlæge har jeg arbejdet i Storbritannien dels med almindeligt dyrlægearbejde og dels med reproduktion hos hest. Hjemvendt til Danmark har jeg arbejdet videre med reproduktion og obstetrik og har taget en diplomatgrad (europæisk specialistgrad) indenfor reproduktion hos hest. Gradvist er jeg begyndt at arbejde med de andre husdyrarter og forsker nu indenfor de fleste husdyrarter, men dog mest indenfor hest og kvæg.

 

Primære forskningsområder

Generelt reproduktion og obstetrik hos hoppen men med særlig interesse for follikeludvikling og –funktion samt endometritis.

Generelt reproduktion og obstetrik hos koen men med særlig interesse for endometritis.

 

Aktuel forskning

Gensekventering af bakterier i endometriet hos heste med mulig endometritis på inseminationstidspunktet.

Gensekventering af bakterier i endometriet hos drægtige køer.

Betydning af tilstedeværelse af neutrofile granulocytter i endometriet på inseminationstidspunktet for drægtighedsprocenten hos køer.

Effekt af progesteronspiraler hos køer med follikelcyster eller med acykli.

Effekt af kvalitet af tilsendt kølesæd på drægtighedsprocent hos hopper.

Inflammationsparametre hos hopper med normal foling og dystoki.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Forelæsninger i reproduktionsfysiologi på alle dyrearter, drægtighed og fødsel på alle dyrearter, hoppens reproduktion, fåre og gedereproduktion, og specialiserede reproduktionsteknologier på alle dyrearter.

Øvelser i kejsersnit på ko, reproduktion hos hoppe og hingst.

Vejledning i veterinære kandidatspecialer omhandlende reproduktion eller obstetrik hos katte, hunde, får, heste og kvæg.

Vejledning af PhD studenter med forskning indenfor hoppeendometritis og kvægendometritis.

 

Interesseområder

Stor interesse for al reproduktion og obstetrik hos alle vore husdyr, inkluderende heste, kvæg, svin, får, geder, hunde og katte. Hovedinteressen er heste og kvæg. Desuden interesse i diverse akutte medicinske lidelser hos hest og kvæg i forbindelse med vagtarbejde som dyrlæge.  

 

ID: 4230363