Gunhild Tidemann Okholm

Gunhild Tidemann Okholm

Postdoc, eksternt tilknyttet

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde omhandler betydningen af tidlig kognitiv funktion for udvikling og prognose af sygdom, samt hvordan sygdom og sygdomsforløb påvirker det aldersrelaterede fald i kognitiv funktion. Jeg har tidligere beskæftiget mig med forskning inden for psykiske lidelser, dødelighed og kognitiv udvikling. Metodemæssigt har jeg primært arbejdet med kvantitativ, epidemiologisk forskning, og min primære datakilde har været danske sessionsdata sammenkoblet med data fra nationale helbredsregistre.

Jeg har et tæt samarbejde med forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Frederiksberg hospital og fra Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

Aktuel Forskning

I min postdoc arbejder jeg på et projekt der har til formål at undersøge, hvorvidt type 2-diabetes alene og i samspil med depression fremskynder det aldersrelaterede fald i kognitive evner fra ungdommen til sent i voksenlivet. Projektet hedder ”Diabetes- og Kognitionsopfølgningen 2019 (DiaKO-19)”, og består af en opfølgningsundersøgelse, hvor målet er at indsamle data om 2400 mænd i 60-70 års alderen. Vi har oplysninger om disse mænds kognitive evner fra sessionen, og til opfølgningsundersøgelsen gennemfører de samme kognitive test, som på sessionen, de besvarer et omfattende spørgeskema, og de bliver målt og vejet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning:

  • Medicinsk sociologi, Kandidatuddannelsen i Medicin
  • Kvantitative metoder – Introduktion til SAS”, 1. semester, Master of Public Health
  • Socialepidemiologi & Folkesygdomme (emne “Depression og angst som folkesundhedsproblem), 1. Semester, Folkesundhedsvidenskab

Vejledning:

  • Jeg har vejledt både bachelor- og specialeprojekter på medicin inden for sundhedspsykologi.

ID: 34520343