Gunhild Tidemann Okholm

Gunhild Tidemann Okholm

Postdoc, eksternt tilknyttet

Mit primære forskningsområde omhandler betydningen af tidlig kognitiv funktion for udvikling og prognose af sygdom, samt hvordan sygdom og sygdomsforløb påvirker det aldersrelaterede fald i kognitiv funktion.

I løbet af 2016-2018 vil jeg undersøge hvilken betydning tidlig kognitiv funktion har for udviklingen af depression, herunder hvilken rolle genetik og det tidlige miljø spiller i forhold til om disse faktorer kan forklare en del af sammenhængen. Jeg vil ydermere undersøge hvilken betydning kognitiv funktion har for konsekvenserne af depression bl.a. i forhold til arbejdsmarkedstilknytning.   

Denne opgave vil blive udført i tæt samarbejde med forskere fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet.

ID: 34520343