Gretty Mirdal

Gretty Mirdal

Professor Emerita

Primære forskningsområder

Transkulturel og klinisk psykologi

Sundhedpsykologi

Aktuel forskning

Mit arbejde har fokuseret på forskellige aspekter af interaktioner mellem det fysiske og det psykiske, mere specifikt på bio-social sårbarhed og miljømæssig stress. Jeg har forsket i virkningen af fødselskomplikationer hos børn af skizofrene mødre, om tidlig mor-barn-interaktion, om psykosomatiske processer i stress-relaterede lidelser, om de bio-psykosociale belastninger ved migration, om det fysiske og mentale helbred hos indvandrerkvinder og om behandlingen af posttraumatiske lidelser.

 Spørgsmålet om diagnostiske systemer inden for psykiatrien har også været i centrum af min interesse, og jeg arbejder i øjeblikket med ændringerne i internationale sygdomsnomenklaturer fra 1800-tallets til vore dages udbrændthedssyndrom.

Gennem mit arbejde har jeg forsøgt at bygge bro mellem litteratur og psykologi. Jeg arbejder i øjeblikket på en artikel hukommelse for sted og tid, baseret på den ene side på den nyere neurovidenskabelige forskning og på den anden side på skønlitterære værker af  Marcel Proust og Orhan Pamuk.

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Sundhedspsykologi, Migration

ID: 6025