Gorm Greisen

Gorm Greisen

Professor emeritus

Medlem af:

  • Pædiatri

Gorm Greisen er professor i pædiatri og overlæge ved Neonatalafdelingen på Rigshospitalets Juliane Marie Center.

Primære forskningsområder

Årsager til hjerneskade hos tidligt fødte børn, hjernens blodgennemstrømning og oxygenering. Systematiske efterundersøgelser for at vurdere forekomst af neurologiske, psykologiske og andre helbredsmæssige senfølger. Vækst i perinatalperioden og senere helbred. Interventioner i nyfødthedsperioden for at forbedre udvikling og sundhed senere i livet. Forskningsetik.

ID: 7951