Frida Hastrup

Frida Hastrup

Lektor

Uddannelse:

2014: Projektlederuddannelse for forskere, modul 1 og 2, Implement Consulting Group/KU

2011: Adjunktpædagogikum, Københavns Universitet

2009: PhD i antropologi, Københavns Universitet

2003: Kandidat i Religionssociologi, Københavns Universitet

 

Primære forskningsområder

Jeg er miljøantropolog og -etnolog med specialisering i følgende temaer:

- Mennesker og natur (naturressourcer, landbrugsproduktion, klimaforandringer, miljøbevidsthed, det antropocæne, bæredygtighed, økologier, industrielle landskaber).

- Vidensproduktion og samarbejde (metodeudvikling, etnografi, generativ analyse, feministisk teori, vidensantropologi, udstillingsarbejde). 

Jeg var leder af Sapere Aude forskningsprojektet Natural Goods? Processing Raw Materials in Global Times (2013-2016).

Undervisnings- og vejledningsområder

Som underviser varetager jeg kurser i etnografiske metoder, anvendt kulturanalyse, kultur- og videnskabsteori, specialeseminarer, samt tematisk undervisning inden for mit forskningsfelt. Jeg vejleder desuden studerende på alle niveauer, inklusive ph.d.-studerende.

ID: 11111