Frida Hastrup

Frida Hastrup

Lektor

Uddannelse:

2014: Projektlederuddannelse for forskere, modul 1 og 2, Implement Consulting Group/KU

2011: Adjunktpædagogikum, Københavns Universitet

2009: PhD i antropologi, Københavns Universitet

2003: Kandidat i Religionssociologi, Københavns Universitet

 

Primære forskningsområder

- Mennesker og natur (naturressourcer, frugt, miljøprojekter, det antropocæne, bæredygtighed, handelskæder, kulturlandskaber og klimaforandringer).

- Vidensproduktion, udveksling og værdi (etnografi, generativ analyse, feministisk teori, globale forbindelser, naturaktivismer, værdisætninger, klassifikationer, postkolonialisme, udstillingsarbejde). 

Jeg var leder af Sapere Aude forskningsprojektet Natural Goods? Processing Raw Materials in Global Times (2013-2016).

Undervisnings- og vejledningsområder

Som underviser varetager jeg kurser i anvendt kulturanalyse, kultur- og videnskabsteori, specialeseminarer, samt tematisk undervisning inden for mit forskningsfelt. Jeg vejleder desuden studerende på alle niveauer, inklusive ph.d.-studerende.

ID: 11111