Frederik Weischer Frandsen

Frederik Weischer Frandsen

Ph.d.-studerende

Mit ph.d.-projekt er et del-studie tilknyttet et igangværende randomiseret klinisk forsøg, hvor man sammenligner effekten af kort (20 uger) og lang (14 måneder) mentaliseringsbaseret terapi til ambulante patienter diagnosticeret med borderline personlighedsforstyrrelse. Projektet er foregår på Psykoterapeutisk Center Stolpegård i Region Hovedstadens Psykiatri.

Hvor det igangværende kliniske forsøg primært undersøger effekten af behandlingen er formålet med dette ph.d.-projekt at undersøge den terapeutiske proces nærmere. Vi vil i projektet analysere den terapeutisk proces ud fra videooptagelser af behandlingen og med fokus på tilknytningsbaseret adfærd i den sproglige dialog mellem terapeut og behandler. Projektets primære metoder tager udgangspunkt i analysemetoden Patient Attachment Coding System (PACS) og Therapist Attunement Scales (TASc) udviklet af Alessandro Talia. Med udgangspunkt i dette vil vi undersøge hvordan patienterne forandrer sig i løbet af deres behandling, i forhold til både mentaliseringsevne og tilknytningsadfærd, vi vil undersøge hvordan terapeuterne intervenerer og afstemmer sig patienten og vi vil undersøge samspillet mellem terapeut og behandler og dets relation til behandlingens effekt. 

Projektet er finansieret af Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje. Sebastian Simonsen er daglig leder og projektsupervisor, mens hovedvejleder er professor Stig Bernt Poulsen.

ID: 33662343