Frederik Tygstrup

Frederik Tygstrup

Viceinstitutleder

Primære forskningsområder

Den europæiske litteraturs og kulturs historie efter 1700

Moderne kulturteori

Aktuel forskning

Kunsten som forum

Finance Fiction

ID: 9495