Frederik Poulsen

Frederik Poulsen

Lektor

Frederik Poulsen (f. 1984) er lektor i Det Gamle Testamente på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Ph.d. (2014) og dr.theol. (2019) på en afhandling om eksil i Esajas' Bog.

Han er optaget af migration og diaspora i Bibelen, de gammeltestamentlige profeter, bibelsk teologi og receptionshistorie. Han har været på forskningsophold i Oxford, Jerusalem, Bonn og ved Yale University.

I 2020 modtog han to fornemme priser: Nils Klim-prisen og Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje. I 2021 udnævnt til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder.

I 2022 udgav han en lille bog om Josef og brødrene i Første Mosebog (Vandkunsten). Hør også programmet i Tidsånd på P1.

For en længere præsentation, se The 2020 Nils Klim Conversation (youtube).

 

Primære forskningsområder

1) Eksil som et litterært og teologisk motiv i Bibelen; religiøs identitet i det fremmede; jf. f.eks. min doktordisputats The Black Hole in Isaiah: A Study of Exile as a Literary Theme (Mohr Siebeck, 2019). Sammen med Jesper Høgenhaven og Cian Power har jeg redigeret antologien Images of Exile in the Prophetic Literature (Mohr Siebeck, 2019). 

2) De gammeltestamentlige profeter og deres teologi, især Esajas’ Bog; jf. f.eks. min stærkt bearbejdede guldmedaljeafhandling Representing Zion: Judgement and Salvation in the Old Testament (Routledge, 2015). Se også mit bidrag til lærebogen Fire indgange til gammeltestamentlig teologi (Det Teologiske Fakultet, 2016).

3) Bibelsk teologi, herunder kanonspørgsmålet, Septuaginta og forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente; jf. f.eks. min ph.d.-afhandling God, His Servant, and the Nations in Isaiah 42:1-9: Biblical Theological Reflections after Brevard S. Childs and Hans Hübner (Mohr Siebeck, 2014).

4) Det Gamle Testamente som kristen bog, især brugen af de gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten. Sammen med Gitte Buch-Hansen har jeg redigeret antologien Bibelen i gudstjenesten (Det Teologiske Fakultet, 2015).

Aktuel forskning

For tiden arbejder jeg på en række forskellige emner: Den ældste jødiske diaspora i Egypten, diasporamotiver i Esajas' Bog, migration som bibelteologisk emne og receptionen af Jonas' Bog.

Fra januar 2018 til maj 2021 arbejdede jeg på forskningsprojektet "Stories in a Strange Land: Biblical Narratives about Assimilation and Religious Identity" med støtte fra Carlsbergfondet. Blandt resultaterne er en række artikler og papers om synet på livet i det fremmede i Joseffortællingen, Esters Bog og Daniels Bog samt en videreudvikling af projektets grundidé til et bredere projekt om diasporalitteraturen i Det Gamle Testamente. 

Fra 2015-2017 arbejdede jeg på forskningsprojektet ”Images of Exile” med støtte fra Det Frie Forskningsråd og dets Sapere Aude-program (læs omtale). Se også min præsentation af projektet i TEOL-information 53 (2016). Blandt projektets frugter er en monografi om eksil i Esajas' Bog og et konferencebind om billeder på eksil hos de gammeltestamentlige profeter.

ID: 32449315