Fin Biering-Sørensen

Fin Biering-Sørensen

Professor emeritus

Medlem af:

  • Neurologi

Primære forskningsområder

Vi har over årene forsket i en lang række emner med relation til personer med en rygmarvsskade, oftest problemstillinger som er udsprunget af den kliniske hverdag. Derfor drejer det sig om emner indenfor en bred vifte af områder, herunder relateret til vejrtrækningen, hjerte-kar, vandladningen, tarmtømningen, seksualfunktionen, huden, osteoporose, spasticitet, smerter, hjælpemidler med mere. Herudover flere epidemiologiske undersøgelser, herunder af overlevelsen efter en rygmarvsskade.
Endvidere har og er vi involveret i det internationale arbejde med at standardisere indsamlingen af informationer om den rygmarvsskadede patient, for herigennem at fremme muligheden for at sammenligne undersøgelser fra forskellige steder i verden. Dels med International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury og ikke mindst the International Spinal Cord Injury Data Sets som kan anvendes såvel klinisk som i forskningsmæssig sammenhæng, hvorfor de også forudsættes inkluderet i studier, der eventuelt skal have støtte fra National Institute of Health i USA (http://www.iscos.org.uk/international-sci-data-sets & https://commondataelements.ninds.nih.gov/SCI.aspx#tab=Data_Standards).

Over 450 skriftlige arbejder, inklusive mere end 275 i peer-reviewed tidsskrifter (se PubMed: Biering-Sorenen F). Ifølge Google scholar er h-index 52 (Oktober 2015).

ID: 4955825