Eva Wulff Helge

Eva Wulff Helge

Lektor

ResearcherID: D-4569-2015

Scopus Author ID: 6508249091

Aktuel forskning

Knogletræning for Kvinder - HOK-projektet (Hårdt Og Kort)

Gennem gymnastik- og andre træningsaktiviteter undersøges, hvordan knoglerne adapterer til fysisk aktivitet hos hhv. kvinder før og efter overgangsalderen. Formålet er at bidrage til forskningsbaserede træningsanbefalinger til forebyggelse af osteoporose og dertil relaterede knoglebrud. I studiet indgår bl.a. DXA-scanning og måling af knoglemarkører.

Den kvindelige idrætstriade

Idrætstriaden består af spiseforstyrrelser, menstruationsforstyrrelser og lav knogletæthed, og studiet af triaden rummer vide perspektiver for forståelse af interaktionen mellem kønshormoner og mekanisk belastning i knogleomsætningen, hvilket bl.a. kan have betydning for forebyggelse og behandling af knogleskørhed.

Boldspil som osteogen stimulus

I studier af boldspil, herunder fodbold, undersøges hvordan boldspil som træningsform kan stimulere/vedligeholde knogletætheden og dermed knoglestyrken.

ID: 8689