Esben Boeskov Øzhayat

Esben Boeskov Øzhayat

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg har et klart syn på kriterierne, jeg anvender, for at vurdere succes af min forskning: relevans for samfundet og grupperne hvor min forskning skal implementeres herunder særligt de borgere der skal drage fordel af min forskning. Mine primære forskningsområder er patientens perspektiv, behandlerens beslutninger, effektiviteten af behandlingssystemerne og den individuelle og samfundsmæssige gevinst ved vores behandlinger. Det drejer sig om:

  • Livskvalitet

  • Samfund

  • Økonomi

  • Ulighed

  • Tandtab og rehabilitering

  • Kommunikation

  • Beslutningstagning

  • Kognitive processer

Til at beskrive områderne anvender jeg både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Jeg har lavet mange kliniske studier, men bevæger mig nu over i mere samfundsrelevante og sociale aspekter af odontologien hvor populationsstudier, registerforskning og interviews bliver brugt.

Jeg styrer forskningsprojekter alene og i samarbejde med andre.  Mit fokus er på interdisciplinært samarbejde, hvor jeg har et robust netværk af samarbejdspartnere. Målet med dette er, at forskningen bliver så relevant som muligt og med højest kvalitet og impact. Jeg har erfaring med alle faser af forskning og projekthåndtering, hvilket inkluderer at søge og få fondsmidler til projekter og vejlede ph.d. studerende, forskningsassistenter og prægraduate forskere.

Aktuel forskning

Igangværende projekter omhandler bl.a. den samfundsgavnlig effekt af sundhedsinterventioner blandt kontanthjælpsmodtagere herunder sammenhængen mellem health literacy og samfundsudgifter. Derudover er jeg involveret i to større projekter: the Added Value for Oral Care (ADVOCATE) study (EU-project) og the Copenhagen Aging and Midlife Biobank (CAMB), hvor jeg sidder i styregruppen for sidstnævnte. Flere andre projekter kører hvor det orale helbred og livskvaliteten undersøges hos forskellige patientgrupper, herunder hoved-hals-cancer patienter, socialt udsatte og patienter med tandtab.

For tidligere projekter/studier refereres til min publikationsliste.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg varetager undervisning i de fleste emner indenfor oral rehabilitering og mere omfattende orale behandlinger. Derudover varetager jeg undervisning i samfundsodontologi, herunder kommunikation og beslutningstagen. Jeg har erfaring med at opbygge både små og meget store kurser og har undervist alle typer af sessioner på mange forskellige niveauer, herunder vejledning af specialestuderende. Stilen i min undervisning er altid åben og deltageraktiverende med fokus på læring.

For yderligere detaljer om min undervisningserfaring og filosofi, kan min undervisningsportefølje rekvireres.

ID: 546069