Erik Skyum-Nielsen

Erik Skyum-Nielsen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

  • Moderne dansk og nordisk litteratur
  • Genreteori, herunder især novelle- og lyrikteori
  • Oversættelsesstudier og oversættelsesteori
  • Klassikere og kanonproblemer

Aktuel forskning

Dansk litteraturkritik i det 20. århundrede

Dansk litterær oversættelseshistorie

Flerstemmig og flerfokal fortælling i nyere dansk prosa

Island i dansk litteratur

Kollegiet Regensen i litteraturen

ID: 5717