Erik Skyum-Nielsen

Erik Skyum-Nielsen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

 • Moderne dansk og nordisk litteratur
 • Genreteori, herunder især novelle- og lyrikteori
 • Oversættelsesstudier og oversættelsesteori
 • Klassikere og kanonproblemer

Aktuel forskning

Dansk litteraturkritik i det 20. århundrede

Dansk litterær oversættelseshistorie

Flerstemmig og flerfokal fortælling i nyere dansk prosa

Island i dansk litteratur

Kollegiet Regensen i litteraturen

Olav H. Hauges forfatterskab

Interesseområder

UNDERVISNINGSOMRÅDER:

 • Litteraturanalyse (BA-niveau)
 • Moderne litteratur og litteraturteori (BA-niveau)
 • Novelleanalyse og -teori (BA- og KA-niveau)
 • Moderne dansk lyrik og prosa (KA-niveau)
 • Islandsk litteratur, ældre såvel som moderne (KA-niveau)
 • Verdenslitterære klassikere og deres nedslag i dansk litteratur (BA- og KA-niveau)
 • Litteraturkritik og kritikhistorie (KA-niveau)

VEJLEDNING

Under min nuværende ansættelse, dvs. siden 2003, har jeg fungeret som vejleder på en lang række bachelorprojekter og (til og med december 2021) på henved 100 hovedfagsspecialer, næsten alle i Dansk, og langt de fleste litterære.

VEJLEDNINGSOMRÅDER:

1) Det 20. og 21. århundredes litteratur, prosa såvel som lyrik, og ikke bare dansk, men også færøsk, islandsk, norsk og svensk   

2) Klassiker- og kanonproblemer

3) Genreteori, især novelleteori

4) Oversættelsens teori og praksis

5) Litteraturkritik i praksis

6) Didaktik og litteraturpædagogik

VEJLEDNINGSPROCESSEN:

Vejledningsforløbet indledes gerne med en sonderende samtale. Hvis den studerende allerede da er nogenlunde sikker på, hvor han eller hun vil hen med projektet, kan der ved næste møde forelægges a) problemformulering, b) udkast til indledning og c) foreløbig litteraturliste. Ved den lejlighed underskrives ved specialer ofte specialekontrakten.

Under den studerendes videre skriveproces holder vi som regel tre vejledningsmøder, hvortil opgave- eller specialeskriveren mindst to dage i forvejen har sendt (pr. e-mail) eller i dueslag afleveret et delmanuskript. Jeg foretrækker at kunne gå ud fra hele kapitler, som opgave- eller specialeskriveren selv anser for færdige, frem for at blive inddraget for nært i skriveprocessen. Men til gengæld plejer jeg at give udførlige kommentarer, både indholdsmæssigt og sprogligt-formelt.

ID: 5717